Eiker Kulturminneregister

Kulturminner knyttet til barneleik på Hagaøya

 

 

Denne katalogen inneholder en oversikt over kulturminner som er knyttet til barns leik på Hagaøya øst for Hokksund, på grensen mellom Øvre- og Nedre Eiker.
Materialet skal etter hvert bli knyttet opp mot et digitalt kartverk, samt til Eiker Arkivs base over kilder og dokumentasjon.

Hytte i tre på Hagaøya.Registrert.
107/2Plankehytte bygd i et tre, 3-4 meter over bakken. Sannsynligvis bygd i forbindelse med barns leik på øya. Registrert som del av prosjektet "Kulturminner på Hagaøya". Digitalkart Kildebase
Laftet tømmerkoie uten tak. Registrert.
107/7Laftet koie, ca. 1,5 meter høyde, uten tak. Råtten. Sannsynligvis bygd i forbindelse med barns leik på øya. Registrert som del av prosjektet "Kulturminner på Hagaøya". Digitalkart Kildebase
Jordhytte på Hagaøya. Registrert.
107/9Forseggjort hytte av tømmer, delvis nedsenket i terrenget og overgrodd med vegetasjon. Sannsynligvis bygd i forbindelse med barns leik på øya. Registrert som del av prosjektet "Kulturminner på Hagaøya". Digitalkart Kildebase
Sammenrast "leikebru" på Hagaøya.Registrert.
109/4Sammenrast "bru" mellom to trær. Sannsynligvis bygd i forbindelse med barns leik på øya. Registrert som del av prosjektet "Kulturminner på Hagaøya". Digitalkart Kildebase