Innhold:
Side 1: En gammel tanke blir til virkelighet
Side 2: 1910 – 1912 Brua bygges – 1913 – Offisiell åpning – Gamle intervjuer
Side 3: 1964 – Gangbrua ved siden av Mjøndalsbrua – Gangbrua ved «Kirkesundet» (sundet fra Osbakken til Nedre Eiker kirke) -1960- årene – «Forargelsens bru» – 1969 -Sandblåsing, maling og div. reparasjoner av overliggende fagverk, men ikke penger til den underliggende del av bærekonstruksjonen – 1973 – Dårlige bærekonstruksjoner – 1974 – Vegvesenet er bekymret over bruas tilstand. Ønsker vurdering av ulike alternativer for ombygning – 1979 -Gangbrua -Bedre enn sitt rykte?
Side 4: 1987 – Brua rehabiliteres – 1987-1989. Gangbrua -igjen.. – 1995 – 1997 Tilstandsvurderinger og hovedinspeksjon – 2007. Ny hovedinspeksjon utført – 2009 – Ny vindeltrapp fra brua og ned til gang og sykkelveien
Side 5: 2010 – Nedre Eiker 125 år – Orkidétorget åpnes 18. juni – brua hedres med bestillingsverket «MYLNA» – brua lyssettes – Klarsignal gis for rehabilitering – «Lysstunt» – 2011 Rehabiliteringen igangsettes – Kunstnerisk belysning – 2012. Prøvelyssetting – ideer utprøves – Brubelysningen blir dyrere enn antatt – Er 4. oktober 2012 det riktige valget for 100 -års markeringen?
Side 6: Brua og kulturprisen – Symbol/identitetsverdiverdier – Kilder

 

Kulturprisen har form som en stor medalje

b1

Barbara Vogeler med vinnerutkastet i 1983

Opprettelsen av en kulturpris for Nedre Eiker ble vedtatt av kulturstyret i 1983. Det var Barbara Vogeler, som fikk jobben med å lage utkast til pris, og valget falt på en plakett der Mjøndalsbrua står som hovedmotiv. Prisen ble for første gang utdelt i 1984. Den gikk da til fru Else Holmen som mottok denne for sitt sterke engasjement i ungdomsarbeidet i Norges Kristelige Ungdomsforbund, og for arbeidet i Nedre Eiker menighetsråd gjennom en årrekke.
 

Kanskje representerte denne utdelingen en liten overraskelse. Den brøt i alle fall med kommunens tolkninger av kulturbegrepet som hittil hadde vært definert som sang, musikk og fotball…
Forøvrig fikk Barbara Vogeler selv kultur-prisen 16. mai 1991 sammen med sin mann Gudbrand Mo. Han gikk bort høsten før, og fikk prisen post mortem.

Kulturprisen er i messing og har form som en stor medalje. De graverte feltene er fylt med svart farge slik at både tekst og tegning fremstår med svart strek mot den gule messingbakgrunnen.

 

Legg merke til at Mjøndalsbrua er plassert i senter av bildet. Ellers finner vi også andre identitetssymboler som kommunen har brukt, evt. kanskje kommer til å bruke? (Orkidéen Marisko har f. eks. vært brukt til å profilere Nedre Eiker som «Orkidékommunen») Klikk på tegningen for å få et større bilde, og se om du finner noe kjent! 
(Foto av Barbara Vogeler: Joronn  Sagen)    

Tekst, foto og video til «Mjøndalsbrua 1912 – 2012» (dersom ikke annet er angitt):

– Frode Caspersen

28.09.2012

Kilder:

Bøker og informasjonsaviser:
Nils Johnsen, «Nedre Eker» 1914

Eyvind Lillevold, «Nedre Eiker» 1960

«Informasjon Nedre Eiker kommune» hefter 1969-1996

Aviser:

Drammens Tidende (DT), Fremtiden, Eikerposten, Eikerbladet

Arkiv:

IKA Kongsberg, arkivet Nedre Eiker kommune (Er nå flyttet til Notodden)

Andre:

Nedre Eiker Kultur og fritid v/kultursjef Jorunn Larsen

Kjell Horgen – Lån av «Bromiddag MENU 12 okt. 1913»

Einar Stueflaten – Meget god hjelp ved leting i, og avfotografering av gamle dokumenter på IKA Kongsberg