Sjefskonservator Einar Sørensen.

Museumsbestyrer Ellen Pauline Steen.

Et kart fra 1789 viser bebyggelsen på Fossesholm med hageanlegget.

Vintermøte 12.02.2017

«Er museumshager-staffasje eller skattkiste?»

Museumshager er lenker til mange områder som botanikk,kunsthistorie,geologi og landskapsarkitektur. Planter kan være like viktige å ta vare på som gjenstander i et museum!

På Fossesholm skjer det nå en spennende rekonstruksjon av hageanlegget.Dette vil bli belyst nærmere på Eiker Historielags vintermøte, som holdes på Fossesholm Herregård søndag 12. februar kl. 18.00.

Kunsthistoriker og tidl.førstekonservator ved Drammen Museum Einar Sørensen forteller om «Historiske hager»,  og daglig leder på Fossesholm Herregård Ellen Pauline Steen forteller om prosjektet med utgraving av den gamle barokkhagen der. 

Årboksalg av «Eikerminne».Utlodning og enkel servering.

Fri entre

Alle er velkommen