Print Friendly, PDF & Email

Leirduebanen i Solbergelva 1967

Tekst: Gjermund Glittfjell

13.01.2016

 

 

Sverre Kristoffersen

 

Tilrettelegging: Frode Caspersen

Kilder: DT&BB 1967

 

Like øst for Huldreheim på veien mot parkeringsplassen under Ulverudbakk ligger «leirdubanen» på venstre side. I 1967 ble banen åpnet for bruk. Formann i Solberg Jeger- og fiskeforening Sverre Kristoffersen kunne fortelle til journalisten i DT og BB at planen om en leirduebane modnet fram på midten av 1960 tallet. Nedre Eiker Kommune som grunneier stilte tomt til disposisjon og da var det ikke lenge før området ble opparbeidet til en meget flott leirduebane. Denne ligger slik til at man skyter østover da dette gir en fin belysning under trening på ettermiddagen. At denne banen vil bli benyttet, er det ingen tvil om etter at leirduebanen i Skoger blei nedlagt og den nærmeste banen nå har vært Løvenskioldbanen.
Konkurranse og jegerinstinktet skjerpes også nå som direktør Mathisen ved Norsk sprengstoff industri har satt opp en vandrepokal i leirdueskyting. Solberg jeger og fiskeforening startet opp i 1931 og teller i dag ca 100 medlemmer. Arbeidet i foreningen består i kultivering og skjøtsel av fisk og dyrelivet i skogene mot Glitre, Dammane og Kringla. SFJ har i dag tilholdsted i Solberg Spinneris nedlagte kraftstasjon. Foreningen disponerer også Stokkehytta ved Nerdammen. Og husk hver tirsdag er veien mot Gladbakk stengt da er jegerne i gang med skyteøvelser.

Trening på den nye lerduebanen i Solbergelva. Foto DT&BB