Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 – 2005 – markeringen i Eiker

Velkommen til Eiker Arkivs nettside om markeringen 1905 – 2005!

På disse sidene har vi lagt inn stoff relatert til Eiker rundt 1905 og 1905/2005 markeringen. Vi skal prøve å gi et lite innblikk i hverdagen til eikværingene på den tiden.
Hvordan så bygda ut? Hvor var det bosetting? Per Olav Lund fra Solbergelva har lagt en flott modell av Nedre Eiker på denne tida!
Hva levde folk av (sysselsetting)? Vi har skrevet litt om de største arbeidsplassene, dvs. cellulosefabrikkene og «Kalosjen», som var noen av grunnpilarene i arbeidslivet

Hva spiste den jevne eikværing? Maten var nok ganske ulik nåtidens fastfood!
Hvilke transportmidler var i bruk? Bil var høyst uvanlig, og Sam Eyde var faktisk den første som kjørte gjennom Eiker nettopp i 1905 i rød Mercedes på vei fra Kristiania til Notodden for å anlegge Norsk Hydro! Folks reaksjoner på denne nymotens oppfinnelse var høyst blanda. I dette lydopptaket kan du høre Sam Eyde selv fortelle om en kjøretur over Meheia hvor han holdt på å kjøre ned «ei gammal kjærring»! Legg merke til Eydes friske språkbruk!
Hvordan gikk folk kledd? Ta en titt på «motesiden»!
Hva forlystet den vanlige eikværing seg med i den knappe fritida man hadde på den tiden? Hilda Torsby har skrevet en festlig artikkel om nettopp dette!
Ble det drevet idrett? Jada, idrettsforeningen Birkebeineren ble stifta allerede i 1904.
Og ikke minst; Var folk flest opptatt av spørsmålet union/ikke union? Blomstret patriotismen? Og hvordan hadde soldatene som var utkalt til grensevakt det? Ta en titt på brevet fra en soldat som skulle forsvare landet sitt i tilfelle krig!
Klikke på linkene til lokalt stoff, så får du et lite innblikk i livet på Eiker rundt 1905!

Under til venstre finner du regionalt stoff om 1905, mens vi henviser til de nasjonale sidene når det gjelder selve historien – frigjøringen fra «svenskestyre» gjennom 91 år. Linker om dette finner du øverst på venstresiden.

Litt flagghistorie:
20. juni 1844 ga kong Oscar I Norge et nytt flagg basert på handelsflagget fra 1821, men det hadde et unionsemblem kalt «sildesalaten».
Flagget (øverst til venstre) ble godt mottatt de første tiårene, men populariteten svant i takt med nasjonal bevisstgjøring.
Flaggsaken av 10. desember 1898 ga føringer for nasjonal- og handelsflagg. Da unionen med Sverige oppløstes 7. juni 1905 fikk Norge sitt eget rene flagg.

Lokal markering 3. – 19. juni 2005:

Den lokale markeringen i Nedre Eiker vil bl a bestå av et hovedarrangement på Gjeithol Batteri tirsdag 7. juni.
Siden 1955 har Solberg Musikkorps vært hovedarrangør av et årlig Batteristevne i juni til minne om Unionsoppløsningen, og de seinere åra har stevnet blitt avviklet i samarbeid med Eiker Historielag og Eiker Arkiv. I 2005 har Solberg Musikkorps og Eiker Arkiv hovedansvaret for markeringen.
I denne forbindelse planlegges et større arrangement på Gjeithol Batteri 7. juni med bl a urframføring av «Geithol Befestnings Honnørmarsj» komponert av Helge Hurum, foruten at det vil bli arrangert utstillinger i Mjøndalen Bibliotek og i den gamle verkstedbygningen til Solberg Spinneri i Solbergelva med tema «Hvordan var året 1905 internasjonalt, nasjonalt og på Nedre Eiker?» Gjennom flere år har Eiker Arkiv i samarbeid med Nedre Eiker kommune kjøpt og samlet inn gjenstander med henblikk på markeringen, og utstillingen vil således vise et tverrsnitt av eikværingenes liv og levned rundt 1905. Utstillingene vil gjenspeile industrien, kunst og kulturliv, og det vil også bli arrangert en bildeutstilling som tar for seg folks levevilkår i 1905. Utstillingene vil gå over tid fra og med 3. juni.
Det inviteres også til folkefest i Mjøndalen og Solbergfestivalen.
Videre blir det en fellesgudstjeneste på «Batteriet» søndag 12. juni.

Forøvrig vil det være en egen utstilling på Ytterkollen Grendehus i forbindelse med hundreårsjubileet til Ytterkollen skole.

 

Fullstendig program for markeringen finner du her.

Se omtale av utstillingen i Verkstedet på Solberg Spinneri her.