Print Friendly, PDF & Email

Birkebeineren 1905

Av: Erling Hamarstrøm.

 

På bildet ses Johan Johansen og Lyder Fjeldheim. Foto utlånt av Knut Evjen.

Den første idrettsforening på Nedre Eiker ble startet
4. januar 1904. Den ble stiftet i Hasselgården i Krokstadelva. Altså hadde I.F. Birkebeineren bestått i vel ett år da det berømmelige år 1905 og ”løsrivelsen” fra Sverige var et faktum.

Aktiviteten var vesentlig skihopp og langrenn. Skøyter og fotball ble også brukt uten at disse grener var tatt opp i foreningen. Skogsturer om sommeren og skiturer om vinteren var en yndet avkopling.

Det første skirennet i ”Langrandbakken” hadde allerede vært i 1902. Fotballen rullet på ”Kalosjejordet” som foreiningen leiet av Christoffer Eknæs.

Foreningens paragraf nr. 1:

Foreningens formål er: Virke for fremme af idreten, særlig skiidreten. Dette sker ved af holdelse af konkurance – stevner og skiturer i skogsterreng.

Det ble valgt 6 personer som i sin midte skulle velge formann:

  1. Johan Martinsen
  2. Konrad Fjeldheim
  3. Peder Lysaker
  4. Olaus Martinsen
  5. O.F. Julin
  6. Carl Grenness

Conrad Fjeldheim ble Birkebeinerens første formann.