Print Friendly, PDF & Email

Hans Pedersen Rustand, Øvre Eikers ordfører i 1905

av Bent Ek

Mannen som var ordfører på Eiker ved unionsoppløsningen het Hans Pedersen Rustand, var gårdbruker på Fiskum, og venstremann slik bønder på Fiskum pleide å være på denne tida. Han hadde sittet 25 år i kommunestyret, de siste åtte som ordfører, og nesten like lenge hadde han vært direktør i Ekers sparebank. Samtidig drev han farsgården Rustand, som han hadde overtatt etter foreldrene – Peder Hansen og Kathrine Mortensdatter – i 1871. Dessuten hadde han en karriere som trelasthandler bak seg. Han var gift med Olava Klausdatter Kofstad. For øvrig hadde han en yngre bror, Morten P. Rustand, som ble kjent som forfatter av Fiskums bygdehistorie.

H.P.Rustand var en typisk representant for 1800-tallet lokalpolitiker – gårdbruker, men også engasjert i annen økonomisk aktivitet, og ikke minst i bygdas egen sparebank. Han var venstremann av den gamle skolen, som var motstandere av embetsmannsveldet, men som også fryktet de nye strømningene i tiden, med framveksten av industrien, arbeiderklassen og sosialismen. Rustands politiske karriere nådde sitt høydepunkt i årene rett etter unionsoppløsningen, da han i perioden 1906-09 representerte Nummedal krets på Stortinget, der han satt som medlem av landbrukskomiteen. Han døde i 1922 og ble altså 79 år gammel.