Print Friendly, PDF & Email

Herredsstyret på Øvre Eiker i 1905

av Bent Ek

Fra Høyre:
Nils Andreas Nilsen Skarra, Nils Thomas Swensen, Godberg Fredriksen, Hans J. Røren, Adolf Horne, Andreas Hauge, Rasmus Larsen, Nils O. Krekling, Alfred Kristoffersen og Martin O. Skogen.

Fra Venstre:
Ole B. Hoen, Ole Chr. Kaasa, Lars A, Fossesholm, Olaus Vego og Hans P. Klunderud.

Fra Arbeiderpartiet:
Gunstein Andersson, Nils Hansen, Th. Kristoffersen, Karl Ottosen, Kristoffer P. Sundhaugen, Engebret Røgeberg og Kristoffer N. Holte.

Arbeidere & Bestillingsmænd:
Johan Johnsen og Borger Kristoffersen.

Samlingspartiet:
Anders Bye.

Fællesgruppe:
Hans Holte, Rasmus L. Næss, Torger O. Jahren, Anton L. Stensrud og Ole O. Dramdal.

Når det gjelder de tre sistnevnte gruppene, var vel «Arbeidere & Bestillingsmænd» et slags moderat sosialdemokratisk parti, som politisk sett sto mellom Venstre og Arbeiderpartiet. «Samlingspartiet» og «Fællesgruppen» fantes bare i Bakke valgsogn og må ha vært et resultat av tidlige forsøk på en borgerlig samling – her finner vi menn som tidligere hadde sognet til både Høyre og Venstre.

Dette herredsstyret valgte gårdbruker Hans P. Rustand fra Fiskum som ordfører, ingeniør Nils Th. Swensen fra Vestfossen som varaordfører.