Hjemmestemming ved unionsoppløsningen 1905

 Hjemmestemming ved unionsoppløsningen 1905

Erling Hamarstrøm 26.01.2005

Ved folkeavstemmingen 1905 var det mulighet for å stemme hjemme for de som av sykdom eller andre viktige grunner var forhindret i å møte opp ved valgurnene. Det måtte også min bestefar Rasmus Pedersen. Rasmus var skomaker og sagmester. Sagen var en liten sag som vannet i Borgebekken dro. Min far, Martinius, fortalte at i forbindelse med sagen var det en dam (Sankerdammen) som samlet vannet om natten. Dammen var der som nå Nydammen (Flausa) ligger. Rasmus måtte hver morgen i driftstiden gå opp og slippe vannet i bekken. I middagen måtte han gå opp igjen og slippe på mere. Om kvelden måtte han stenge dammen igjen. Hans vesentligste jobb var skomakeryrket. Han drev med dette til han var 90 år.

Rasmus var interessert i Norges Ve og Vel og ville stemme i 1905. Søndag 13. august 1905 klokken 13:00. Han var da så gammel og syklig at han søkte om å få stemme hjemme. Dette fikk han anledning til av valgstyre t ved lensmann Hans Hansen. 

Stemmeseddel 1905

Bildene viser Rasmus Pedersens søknad om å få stemme hjemme. Dette var det siste dokumentet han undertegnet før han døde.

Andre personalia:

Min oldefar Rasmus og oldemor Marthe var henholdsvis 50 og 30 år da de giftet seg.

Da min far Martinius ble født 10/1 1894, døde hans mor Nikkoline i barselseng. Min bestefar Lars Johan Anderson Hamarstrøm var en «svensk rallar», født 16/10 1858, død 17/11 1928 i Notodden. Han måtte reise der det var arbeid å få. Min far Martinius kom til sin bestefar som da var 80 år, og sin bestemor som var 60 år. Det var ikke bare-bare å ta over et 10 dager gammelt spebarn. Etter hva min far Martinius fortalte, hadde han det bra, tross trange kår. Min oldemor Marthe døde i 1915. Min far var da 21 år gammel.

Min oldefar Rasmus Pedersen, Eknes, født 4/9 1814 og død 31/10-1906; 92 år gammel.

Min oldemor Marthe Catrine Eriksdatter, født på stedet Grønnvold i Knivedalen, Skotselv i Øvre Eiker, den 10/4 1834 og død 3/1 1915; 81 år gammel.

De giftet seg i Haug Kirke 12/2 1864. De fikk 4 barn, 1 jente og 3 gutter. Nikkoline, Per, Edvard og Nils.