Print Friendly, PDF & Email

Krokstad Cellulosefabrikk

Av: Grethe Lysaker Seljenes

 

 

Krokstad cellulose ca 1910. I dag (2005) står kun administrasjonsbygningen, verkstedet og “spritkjerka” igjen, – resten ble revet i 2004. Foto fra K. Olaussen.

På en generalforsamling i Drammen den 8. september 1893 ble aksjeselskapet Krogstad Cellulosefabrikk dannet. I april 1895 ble det satt i gang prøveproduksjon, men først i desember var fabrikken i full gang. Fabrikken ble vesentlig dyrere enn beregnet, men kapasiteten var 4000 tonn cellulose, mot beregnet 3000, derfor måtte aksjekapitalen utvides til 500 000 kroner.

Arbeiderne kom vesentlig fra andre cellulosefabrikker, og reparatørene kom fra Spikerfabrikken, det var en dyktig arbeidsstokk samlet.

I 1904 tjente innearbeiderne opp til 3,50 kr. dagen. Arbeidstiden var 10 timer med tre matpauser; dugurd, middag og eftasvæl.

I 1905 ble det produsert 7.600 tonn cellulose til en gjennomsnittspris på 138 kroner.

I 1905 ble den fjerde koker med nødvendige maskindeler bestilt til utvidelse av pappmaskinen. To nye syretårn og en ny kisovn, foruten ny dampkjele og ytterligere 100 hk energi fra Drammen Elektrisitetsverk ble tatt i bruk. Årets produksjon ble 10 000 tonn.

I 1905 forberedte KC seg på å kjøpe skogseiendommer. Gunhildsrud ved Eikern og Avdalsstykket i Lier var de første kjøpene.

Årene rundt første verdenskrig var stort sett begunstiget med stabile markedsforhold for cellulose. Arbeidsstokken økte til 140 mann. I årene fremover ble drifta avbrutt av streiker og det ble gode og dårlige år. Nødvendige omstillinger ble foretatt med endringer av produksjonen etter tidsmessige krav.

Fabrikken fortsatte driften frem til 1971.