Print Friendly, PDF & Email

Mjøndalen Cellulose i 1905

Av: Jonn Harry Eriksen

Arbeiderne ved Mjøndalen cellulose ca 1905. Foto fra Peder Oseth.

 

 

Kjerraten på Mjøndalen cellulose. Kontorbygninigen i bakgrunnen. Foto: Tveter.

Fabrikken hadde vært i drift siden 1896 og hadde fram til 1905 bare den egne kraften fra Mjøndalsbekken og sannsynligvis noe egen dampkraft å produsere med. I 1905 inngikk fabrikkens ledelse avtale med Drammens Elektrisitetsværk som kom i drift dette år, og kunne levere 250-300 hestekrefter. Da kunne utvidelsen med en «tørremaskin» og en ny kokekjele sørge for at produksjonen kunne økes. Kraftbehovet var sterkt og den bestilte kraften fra Drammen e-verk ble også billigere enn den egenproduserte. Prisen til Drammen var avtalt til 70 kroner pr. hestekraft. Disse investeringene kostet ca 40.000 kroner, men ifølge regnskapet var saldoen på dette tidspunktet nærmere 500.000, så økonomien var sterk. Overskuddet ved årsoppgjøret for 1904 viser et overskudd på 177.000 kroner. Det ble utbetalt 15% utbytte til aksjonærene som utgjorde 75.000 kroner. Tantieme (gratiale) til direksjonen ble utbetalt med 2000 kroner dette året.

Styret består i dette år av følgende: Hans Haug, Jacob Røken, Even Skari, Andreas Lomsdal, Kristoffer Halmrast, C Mønniche, Johs. Øxne, Anders Berg, G.C. Heen, Ole Rakkestad, K.K.Bøe, Torgrim Holte, Edvard Stensrud, Christoffer Monsen, Ø. Sedahl, J.H.Wessel, Erik Lien, P.Ltz. Aass jr., Jens Landmark Aass,Ole O. Askeng, Emil Haug, Ole Oppen, Chr. M. Hansen, Helge
Holte, Peder Piltingsrud, Paul Enger og J. Hære. Direktør Statshauptmann Aass døde dette året og som hans etter etterfølger
ble enstemmig valgt banksjef Wiborg. Øvrige kandidater var Thorleif Bache og Chr. Haug. Som suppleanter til direktøren ble valgt Thorleif Bache Kristoffer Halmrast. Bestyrerens navn var Hansen. Den innkjøpte kraften fra Drammens e-verk kom vel antagelig fra Modum, da det tidlig dette år ble inngått avtale med Carl Stenseth om rett til å føre kraftledningene over hans eiendom. Da utbyggingen skulle være ferdig skulle produksjonen økes med  500 tonn som allerede var solgt. Planene videre økning av  produksjon for mer 1.100 tonn var klare for utbygging i 1906. Produksjonen i 1905 var på hele 12.046 tonn mot 8.284 året før. Bestyrer Hansen fikk også bevilget 2000 kroner som bidrag til «Mjøndalen Brugsforening» for å oppføre bygninger til å drive handelslag. Andre ting som ble vedtatt utbygd var nytt renseri og en dampkjele.