Print Friendly, PDF & Email

Ordfører i Nedre Eiker i 1905, M. O. Rygh

den siste «ikke-arbeiderparti-ordfører» på Nedre Eiker!

24.01.2005

Foto fra «Bilder av en bygd».

 

M. O. Rygh ble født i Nedre Eiker 5. januar 1862. Han var lærer og gårdbruker.
Rygh avløste Stenseth som ordfører i 1898, og var ordfører i 10 år helt til arbeiderpartiet i 1908 fikk flertall i Herredsstyret. Han ble første gang innvalgt i Herredstyret høsten 1901. I samme tidsrom som han var ordfører, var han også overformynder-revisor for Buskeruds amt. Høsten 1913 ble han igjen innvalgt i Herredsstyret, og medlem av Formannsskapet. I en årrekke var han prestens medhjelper, samt medlem av kirketilsynet. Han var også en tid formann i Nedre Eiker skolestyre (1909 1910), og ble her avløst av M. O. Orning. En kort tid var han konstituert som lensmann og herredskasserer på Nedre Eiker. Han var likeledes mye benyttet som skjønns- og takstmann, som f eks ved Bergensbaneanlegget og ved flere større elektriske kraftledninger. I 16 år var han medlem av direksjonen for Ekers Sparebank (1894 – 1910) inntil bankfellesskapet med Øvre Eker opphørte. Fra mars 1898 til juli 1911 var han riksforsikringsanstaltens tilsynsmann for Nedre Eiker.

Kilde: Lillevold 1960.

Fra Åsmund Vonheim (M.O.Rygh var hans bestefar) har vi mottatt denne morsomme historien:

Kommunens ordfører i 1905 var lærer og gårdbruker M.O.Rygh. Han hadde sittet som ordfører fra 1898 og representerte Det Liberale Samlingspartiet i Nedre Eiker. Det var en forholdsvis kortlivet gruppering som hadde skilt seg ut fra Høyre, blant annet på grunn av synet på oppløsning av unionen med Sverige.

Rygh var en entusiastisk tilhenger av unionsoppløsningen, og det fortelles at det var han som heiste det første rene norske flagget i kommunen, på gården Øvre Rygg. Da hans yngste datter kom til verden den 15. august i 1905, to dager etter folkeavstemmingen, forsøkte han å overtale prost Sønderaall til å skyve fødselsdatoen to dager tilbake i kirkebøkene. Det gikk Sønderaall ikke med på. Til gjengjeld fikk barnet navnet Nora, som nok var det nærmeste Rygh kunne komme Norge!