Print Friendly, PDF & Email

Per Olav Lunds modell av Eiker 1905

I år 2000 tok Eiker Arkiv kontakt med modellbygger Per Olav Lund. Eiker Arkiv hadde da i lenger tid ønsket seg en modell som viste Eiker i år 1900. Modellen skulle i første rekke synliggjøre industrien og elvas betydning som ferdselsåre i bygda samt Gjeithol batteris befestning i årene like før unionsoppløsningen. Tettstedene er kun markert med enkelte hus. I forbindele med markeringen av 1905/2005 vil modellen bli brukt under utstillingen i stiftelsen Verkstedets lokaler på Solberg Spinderi. Modellen vil bli utstyrt med lysdioder som ved hjelp av et trykknappsystem vil hjelpe til å identifisere f. eks. bygdas industri.