Print Friendly, PDF & Email

Litt om postkort og patriotkort

04.12.2004

Postkortene ble først tatt i bruk i Østerrike i 1869, og i Norge ble de innført i 1871 under navnet «Correspondance-Kort». Da «Handlingens Mænd» loste selvstendighetsprosjektet «Gamle Norge» i havn i 1905, var vi inne i postkortets gullalder. Det anslås at det på verdensbasis ble sendt mellom 200 og 300 milliarder postkort de to første tiårene av 1900-tallet! I 1905 ble det formidlet rundt 12,4 millioner postkort her i Norge.
Alle viktige begivenheter skulle fremstilles på postkort, og selvfølgelig da også det norsk-svenske forholdet. Det er disse kortene som blant samlere kalles «patriotkort».

Et eksempel på patriotkort fra denne tiden kan du se i bildemontasjen over. Om du noen gang har lurt på hvorfor man har skrevet på framsida av kortene og ikke bak, har det sin forklaring i at dette ikke var tillatt før i 1905. Da ble dette «forbudet» opphevet, og man gikk over til å skrive teksten på baksiden.

Kilde: Det var i 1905 (Per Egil Hegge og Leif Arne Ulland)