Print Friendly, PDF & Email

Program for 1905 – 2005 markeringen i Nedre Eiker

MARKERINGEN FOREGÅR I PERIODEN 3. TIL 19. JUNI MED FLERE ARRANGEMENT SPREDT RUNDT I KOMMUNEN:

3. JUNI: KL 18.00 I VERKSTEDBYGNINGEN (”VERKSTEDET”) PÅ SOLBERG SPINNERI:

 • OFFISIELL ÅPNING AV JUBILEUMSUKA
 • ÅPNING AV UNIONSUTSTILLING som vil vise et tverrsnitt av eikværingenes liv og levned rundt 1905. Utstillingen vil gjenspeile industrien, dagligliv, kunst og kulturliv, og det vil også bli en bildeutstilling som tar for seg folks levevilkår i 1905 . Bak utstillingen står Eiker Arkiv og Stiftelsen Verkstedet (Nedre Eiker industri- og kulturhistoriske senter).
 • ÅPNING AV GEOLOGIUTSTILLING I REGI AV DRAMMEN OG OMEGN GEOLOGIFORENING I VERKSTEDETS KJELLERLOKALE

Åpningstider for unionsutstillingen:

3. juni         kl. 18 – 20
4. – 5 juni    kl. 12 – 17
6. – 10 juni  kl. 10 – 14
11 – 12 juni kl. 12 – 17

Entré kr. 20.- (Gratis for støttemedlemmer)

UTSTILLINGEN BLIR BEMANNET SLIK AT SKOLER KAN BESTILLE OMVISNING.

3. TIL 18. JUNI: UTSTILLING I NEDRE EIKER BIBLIOTEK

UTSTILLING I NEDRE EIKER BIBLIOTEK I MJØNDALEN MED TEMA: WILDENVEY I 1905. (BAK UTSTILLINGEN STÅR BIBLIOTEKET OG EIKER ARKIV, FELLESUTSTILLING MED WILDENVEYDAGENE)

3. OG 4. JUNI: SOLBERGFESTIVALEN (SOLBERGALLIANSEN)

FREDAGSKRO M. DANS V/ THE BETALES

LØRDAG: KONSERT OG DANS V/ TROND GRANLUND

«ALLANS TIVOLI PARK» PÅ GRUSBANEN FREDAG, LØRDAG OG SØNDAG

5. TIL 10. JUNI: YTTERKOLLEN SKOLES 100-ÅRSJUBILEUM – UTSTILLING PÅ YTTERKOLLEN GRENDEHUS MED TITTELEN «DEN GAMLE OG DEN NYE TID». GLIMT FRA SKOLENS HISTORIE FRA 1859 TIL 1960.

Åpningstider:
Søndag 5. juni kl. 12.00 – 17.00: Offisiell åpning. Mjøndalen og Steinberg skolekorps spiller, div. innslag av dikt og sang.
Mandag – torsdag kl. 12.00 – 17.00.
Fredag 10. juni kl. 12.00 – 20.00: Tor Adler Knutsen snakker om skolen i gamle dager fra kl. 18.00. Tombola og kafeteria. Alle dager utstilling av gammelt skolemateriell, skolebilder og fra livet generelt på Ytterkollen.
Samarbeid mellom Hilda Thorsby, flere foreninger på Ytterkollen og Eiker Arkiv.

7. JUNI KL. 18.00: BATTERISTEVNET (SOLBERG MUSIKKORPS OG EIKER ARKIV)

OMFATTENDE PROGRAM, BYGGET PÅ DET TRADISJONELLE STEVNET:

 • MUSIKK, KOR OG KORPS med bl a uroppføring av den nyskrevne Geithol Befestnings Honnørmarsj av Helge Hurum.
 • TALER V/ TROND BOLLERUD OG ORDFØRER ROLF BERGERSEN.
 • OPPTRINN: Unionsspel skrevet av Reidar Lund. Med Svein Joar Gustavsen og Siw Hansen.
 • TALE V/ TIDL. UTENRIKSMINISTER KARIN SØDER FRA SVERIGE, SOM HAR RØTTER I NEDRE EIKER
 • SERVERING/SALG
 • SALUTT

10. JUNI KL. 18.00: FESTARRANGEMENT/FOLKEFEST/FAMILIEFEST V/ ALLMENNKULTURRÅDET

SAMARBEID MED LAG OG ORGANISASJONER.

ET STORT UTEARRANGEMENT VED SAMFUNNSHUSET I MJØNDALEN.

 • FRA KL. 17.45: OPPMARSJ MED KORPS
 • KL. 18.00: ÅPNING, PROLOG, ALLSANG, KORET «SAMKLANG», TABLÅER
 • FRA KL. 19.00 – KL. 21.30: ÅPNING, UNDERHOLDNING, SANG, MUSIKK, TURN, TEATER (Unionsspel skrevet av Reidar Lund. Med Svein Joar Gustavsen og Siw Hansen).
 • BODER OG UTSTILLINGER VED LAG OG ORGANISASJONER
 • SALG AV GRILLMAT M.M. V/ MJØNDALEN VEST SELSKABELIGE FORENING
 • KAFFE OG KAKER V/ «SAMKLANG»
 • FRA KL. 21.30: ASFALTDANS V/ FINN KROGHS KVARTETT

12. JUNI KL. 11.00: FELLESGUDSTJENESTE PÅ BATTERIET (MENIGHETENE/KIRKEN)

 • LITURG: SOGNEPREST OLE JØRGEN SAGEDAL
 • KANTOR: NILS KRISTIAN BONDEN
 • ROAR RØKEBERG LESER ”STORTINGETS PROKLAMASJON TIL DET NORSKE FOLK 7. JUNI 1905”.
 • DELTAKELSE FRA ALLE MENIGHETENE I NEDRE EIKER
 • MESSINGBLÅSERE
 • FORSANGERE FRA BYGDAS FORSKJELLIGE KOR
 • KAFFE OG KRINGLE ETTER GUDSTJENESTEN VED SOLBERGELVEN SANITETSFORENING