Print Friendly, PDF & Email

Sam Eyde på vei gjennom Eiker i 1905

Av: Gjermund Glittfjell

Sam Eyde – Foto: NTB arkivfoto / SCANPIX

Norge hadde en ting som kunne gi landet storindustri, og det var fossekraften. Sam Eyde og professor Kristian Birkelands samarbeide begynte i februar 1903 etter en middag hos statsråd Gunnar Knudsen.
Birkeland hadde ”flammen” som kunne utvinne kvelstoffgjødning, Sam Eyde skaffet energien til ”flammen”, og dermed var Norsk Hydro på Notodden et faktum.
Lorentz Aslesen (1894-1992) bodde på Myhre på Åssiden i årene fram til 1907. Han kunne huske Sam Eydes røde Mercedes på vei fra Kristiania til Notodden. Aslesen fortalte at det ble tutet i Gjøgersbakken like ved Myresaga, – da var det bare for oss barna ( og de voksne) å ta beina fatt! Den røde bilen var et skue og en sjeldenhet i 1905. De voksne kunne da fortelle at i den bilen satt Sam Eyde som var på vei til Notodden for å anlegge Norsk Hydro.
Sam Eyde forteller selv at han ofte var forhindret fra å kjøre sin Mercedes når han ville. Det var enda ikke lov til å kjøre bil på alle tider av døgnet eller på alle ukedagene. Bileieren var helt og holdent avhengig av amtmennenes innstilling når det gjaldt tillatelser til bruk av disse nye maskindrevne kjøretøyer.

Sam Eyde sier i et intervju at Mercedesen er et meget bra kjøretøy, når vi endelig kommer så langt at vi kan kjøre når vi vil!
Eydes «villmannskjøring» skapte reaksjoner blandt folk flest som ikke helt forsto denne nymotens oppfinnelse, – hør bare hva han forteller i dette unike lydopptaket om en kjøretur over Meheia hvor han nesten kjører på
«ei gammal kjærring»!

 

Kilder: På hjul i Norge/Thorleif Lindtveit og Finn P. Nyquist

Sam Eydes røde Mercedes utenfor administrasjonsbygningen på Notodden. Det var denne bilen Eyde gjentatte ganger «råkjørte» med gjennom Eikerbygdene! Vi antar farten må ha vært oppe i svimlende 40 km/t! Bildet er tatt under Kong Chulalangkorn av Siams besøk. Sam Eyde ses som nummer to fra høyre.