Print Friendly, PDF & Email

Schneider Canet modell 1898 kanon til Nedre Eiker

Tekst og foto: Frode Caspersen
27.08.2005

Nedre Eiker kommune har nå fått en vaskekte Schneider Canet kanon i sin «varetekt». Men hvordan gikk det til?

Vi i Eiker Arkiv har gjennom flere år ønsket en slik anskaffelse, et ønske som ble særlig sterkt da det gikk mot 100-års markeringen for unionsoppløsningen. Kunne vi greie å skaffe en til markeringen på Gjeithol skanse («Batteriet»)? Hvordan i all verden skaffer man til veie en kanon? Det var to drammensere som til slutt ble redningen: Gunnar Lindås i Drammen Reserveoffiserers Forening og Dag Sundkuist. Fra sistnevnte mottok vi liste over mulige kontakter i forsvaret, og alle på lista ble forsøkt kontaktet. Svarene vi mottok pekte i en retning, nemlig Forsvarsmuseet. Forespørsel ble sendt, og en dag ringte major Borten fra museet og fortalte at en slik kanon var innen rekkevidde. Han stillte seg også positivt til utlån, men kanonen sto på et lager på Trandum og det var usikkert om man rakk å rydde dette tidsnok for arrangementet på Gjeithol. Men det gikk greit, og den 1. juni ankom kanonen Solbergelva.
Etter et meget vellykket arrangement på Gjeithol, ble det også fremvisning i Drammen, på Spiralen, ved markeringen av flaggskiftet 9. juni kl 10.00. (Breidablikk var det eneste anlegget i landet hvor man gjennomførte dette flaggskiftet, ingen militære anlegg fikk tillatelse).
Etter kanonens vellykkede deltagelse på disse arrangementene, besluttet en begeistret ordfører og kultursjef i Nedre Eiker å rette en søknad til FMU om deponering, og positivt svar fra major Borten ble mottatt 15. august. Det viste seg at en av Forsvarets avdelinger ønsket å tilbakelevere tilsvarende, og fra FMUs side så man ingen grunn til å ha to like kanoner i sine magasiner.

Schneider’en vi mottok er merket «No1», og vi tolker det slik at dette er den første i en serie av totalt 16 kanoner som ble kjøpt inn av denne typen. En skal da ikke se bort fra at denne har vært på Gjeithol tidligere – skal vi tippe at det må ha vært for ca. 100 år siden?

Eiker Arkiv ønsker spesielt å takke Gunnar Lindås og Dag Sundkuist for uvurderlig hjelp. Uten disse to herrers interesse og deltagelse hadde det ikke kommet noen kanon til Nedre Eiker.