Print Friendly, PDF & Email

 

Kulturminneregister for Eiker
Hulveier

 

Denne katalogen inneholder en oversikt over hulveier på Øvre- og Nedre Eiker, gruppert topografisk etter gårds- og bruksnummer.
Materialet skal etter hvert bli knyttet opp mot et digitalt kartverk, samt til Eiker Arkivs base over kilder og dokumentasjon

Hulvei ved Hoen  Automatisk fredet
78/1; 78/2; 78/5; 78/33Dette må ha vært en viktig ferdselsvei mellom sundstedet ved Hokksund og gården Øvre Hoen, som må ha hatt en viktig posisjon i bygda i jernalder og vikingtid (jfr. Hoen-skatten). Veien kan følges over en strekning på 800 meter, fra Øvre Hoen ned til Hellefossveien der Hoenselva løper ut i Drammenselva.Digitalkart

Kildebase