​Øvre Eiker Kulturminneråd inviterer til årsmøte

tirsdag 17. april kl.19.00 i festsalen på Øvre Eiker rådhus

​Dagsorden:
1. Konstituering av møtet
2. Kulturminnerådets årsrapport for 2017/2018
3. Årsbudsjett for 2018
4. Framtidig organisering av Øvre Eiker kulturminneråd
5. Bevaring og formidling av immaterielle kulturminner
6. Strategi for kommunikasjon med eiere av kulturminner

 

Vedlegg:

 

Umiddelbart etter årsmøtet inviteres deltakerne til å presentere egne aktiviteter og prosjekter. Det settes i utgangspunktet en ramme på 10 minutter, men dette kan justeres ut i fra antall presentasjoner. Kulturminnerådet vil legge vekt på det som kommer fram i disse presentasjonene når midlene for 2018 skal fordeles. Søknadsfristen er 15/5. Både organisasjoner og privatpersoner kan søke.

Alle som ønsker å gjøre en slik presentasjon, bes om å ta kontakt med Kulturminnerådet v/sekretær Bent Ek (bent.ek@oeiker.no – tlf. 984 22 480) innen 12/4 for å avtale tidsramme, bruk av audiovisuelle hjelpemidler m.m.