Ståle Berdal fra Mjøndalen Rotary overrakte diplomet til Ole Hammerborg, som tok i mot på vegne av Barnas Historielag.

Barnas Historielag var medarrangør da Portåsen arrangerte Barnas Dag søndag 15. september. Rundt 100 barn hadde møtt fram for å lære om geologi av professor Jørn Hurum og være med på fossilleting med hakke, hammer og beskyttelsesbriller. En hyggelig overraskelse var det at Ståle Berdal dukket opp og overrakte Mjøndalen Rotary’s Ungdomspris for 2019 til Barnas Historielag! Ole Hammerborg, som også er ansatt ved Portåsen, tok i mot diplomet på vegne av Barnas Historielag. Prispengene på 5000 kroner kommer til å bli brukt til å fortsette formidling av lokalhistorie til barn og unge i Eikerbygdene!  

Det er alltid populært når Jørn Hurum snakker om geologi!, og oppslutningen om Barnas dag i Portåsen var som vanlig god.