Det var 45 deltakere på årets jonsokleir, som ble arrangert 24.-26. juni i området rundt Fiskum gamle kirke. Alle deltakerne var ivrige og flinke og oppførte seg bra. Arrangører var Fiskum Kulturminnelag, Eiker Husflidslag og Barnas Historielag.

Deltakerne ble delt inn i seks grupper, som gjennomførte seks ulike aktiviteter etter tur:

  • Tinnstøping og historiefortelling om kirken, med besøk i kirketårnet
  • Geologisk skattejakt på Prestøya og langs Fiskumelva
  • Padling i stokkebåt
  • Mat fra naturen
  • Veving
  • Bygging av klopp og gjerder

Bygging av klopp

Barking av tømmerstokker.

 

Transport av stokkene ved hjelp av talje.

Stokkene festes ved hjelp av navar.

Skigard og flettverksgjerder

Spikking av vidjeband til skigarden.

 

Ole Hammerborg underviser i bygging av skigard.

Flettverksgjerdet tar form.

Bålplassen med husflidsteltet