Print Friendly, PDF & Email

 

8. mai-markering av frigjøringsjubileet 2020

Tekst: Magne Grønvold NE
Mai 2020

I år er det 75 år siden Norge fikk tilbake sin frihet og selvstendighet etter 5 år med tysk okkupasjon.

Et slikt jubileum gir oss alle en grunn til å minnes de som ofret sine liv i kampen for frihet gjennom disse 5 årene.

I løpet av disse årene gikk mange norske liv gikk tapt, både på norsk jord og som krigsseilere, i konsentrasjonsleir og i fangenskap. Vi må heller aldri glemme alle de norske jødene som ble sendt til utryddingsleire. Vi bør også tenke på de hjemme som ventet på en sønn, en datter, en ektefelle eller andre familiemedlemmer som på en eller annen måte deltok enten i krigshandlinger, eller i motstandsarbeid. 

I Eiker fantes det motstandsceller, og en del sabotasjeaksjoner ble gjennomført. Dette resulterte i represalier mot innbyggere i Eikerbygdene.

I «gamle» Nedre Eiker er det et krigsminnesmerke ved Mjøndalen stasjon, til minne om Ryghkollen-aksjonen, og en bauta ved Nedre Eiker kirke til minne om falne under krigen.

På grunn koronapandemien ble 8.mai-markeringen kraftig tonet ned, og publikum ble anmodet om ikke å møte opp på arrangementet.

Ordfører I  Drammen kommune, Monika Myrvold Berg, holdt en flott tale for dagen ved  bautaen ved Nedre Eiker kirke. Talen handlet om arbeid for samhold, frihet og demokrati, noe som hver generasjon må stå opp for! Etter talen ble navnene på de 21 falne personene fra Nedre Eiker lest opp, og krans lagt ned ved bautaen.
Eirin sang to flotte sanger; «Soldatmorens sang» og «Til ungdommen» av  Nordahl Grieg.
 
Ved monumentet over Ryghkollen-aksjonen, som står ved Mjøndalen stasjon, var det også kransenedleggelse og tale. Talen og opplesning av navn på falne ble foretatt av Ståle Berdal fra Eiker historielag.

Sang ved Eirin Skinnemoen

Ordfører i Drammen kommune, Monika Myrvold Berg

Ordfører og fanevakt ved Nedre Eiker kirke

Fanevakt Ronny Vidar Steen fra veteranforeningen NVIO

Bauta med krans ved Nedre Eiker kirke

Aktørene ved minnemarkeringen ved Nedre Eiker kirke

Krigsminnesmerket på Mjøndalen stasjon