Print Friendly, PDF & Email

A/S Aaserud Teglverks første 50 år
Kilde: Artikkel i Drammens Tidende 1949
Tilrettelegging: Anne Gallefos Wollertsen NE
30.11.2018

A/S Aaserud Teglverk.  Foto  Bernt B. Svendsen

A/S Aaserud Teglverk og Keramikkfabrikk startet opp i 1894. Doktor E. T. S. Kamstrup, som eide godset Killingrud i Solbergelva, var grunnleggeren. Arbeidsstokken var fra starten 40 til 50 mann, som arbeidet 10 timers dag. Lønna var 15 øre timen for ungkarer, gifte fikk hele 16 øre.

Verksveien. Huset til venstre er vinsjhuset. Her ble vaggene (leirvognene) dratt opp. Tomme skinner ble dratt opp etter skinner, fulle vagger ble firt ned. Foto: Reidar Lund

Råstoffet til produksjonen lå rett utenfor fabrikkdøra. Mursteinen som ble framstilt var håndbanket, og årsproduksjonen var 3 millioner stein. 6 tusen stein per uke for en mann er en god prestasjon. Takstein- og drensrørproduksjon ble startet opp noe seiere. Etter hvert besto produksjonen utelukkende av håndbanket fasadestein, jobbestein og takstein. i 1936 startet keramikkfabrikken opp, hvor det ble produsert hovedsakelig bruksgjenstander foruten kunstnerisk betonte varer. Det ble blant annet levert store veggdekorasjoner i samarbeid med kjente kunstnere. Disse arbeidene er blant annet levert til restauranter og vestibyler i Oslo. Flere arbeider er også innkjøpt av Oslo Kunstindustrimuseum, Drammens Museum og keramikkmuseet i Faenza i Italia.

I 1896 lot Dr. Kamstrup verket gå over til aksjeselskap med Torvald Toresen som disponent. Noen år seinere kom Dr. Kamstrups sønn, Hans Kamstrup, hjem fra Sumatra og overtok disponentstillingen. I 1906 ble Jens Vig disponent fram til 1934, da ingeniør Harald Bugge fra Skotselv kjøpte verket. Hans sønn, Chr. Bugge ble da disponent.

I mange år gikk en del av verket meget godt, men i slutten av 1920-årene og i begynnelsen av 1930-årene, under verdenskrisen, var det mindre bra. Da ble driften innstilt enkelte sesonger.

Hjalmar Jahnsen var verkets dyktige formann helt fra starten av og til han døde i 1937. Etter ham overtok Andreas Røyen. I 1940 ble Arne Halvorsen formann. Fra 1936 til 1942 var det full drift med arbeidsstyrke på 42 til 44 mann, og produksjon på ca. 2 millioner fasadestein og 400 000 takstein. Fra 1943 ble det mangel på arbeidskraft, og det var kun 25 mann i verket samt 12 mann og bestyrer i keramikkfabrikken. Årsproduksjonen lå da på ca. 1,5 millioner teglsteinsenheter. Den lille arbeidsstyrken gjorde det nødvendig å drive utelukkende råproduksjon ute hele sommeren. Brenningen foregikk om vinteren. Dette fordyret produksjonen. Steinen måtte kjøres bort fra tørkeskurene og lagres, for så å bli hentet fram igjen når den skulle brennes. Dette medførte større brekkasje. Den store rundovnen hadde kapasitet på 60 000 stein per uke.

Vi ser mot ovnen A/S Aaserud Teglverk

Produktet, etter 55 års drift, er fremdeles det samme. Eneste forskjell er at sorteringen er nøyere enn før, og det produseres takstein som utgjør ca. 1/4 av produksjonen. For å produsere 12 000 takstein trengs 4 mann i 1 uke, mens 2 mann klare samme kvantum murstein på samme tid. Ved bedriftens oppstart måtte man blodslite 12 timers dag for å tjene over 20 kroner i uka. 50 år ette tjente en mursteinsbanker ca. 138 kroner i uka. Taksteinspresserne klarer opp til 147 kroner. Gjennomsittsfortjenesten er dermed ca. 3 kroner timen. 

Den eneste maskinen på verket er den som elter leiren, foruten en taksteinspresse. Disse ble drevet med damp til 1938, da man gikk over til elektrisk drift. Enda på slutten av 1940-tallet drev man med håndbanking av murstein fordi Aaserud spesialiserte seg på å produsere god og pen fasadestein. Den måtte bankes for god kvalitet. 

På slutten av 1940-tallet ble det konstruert, bygd og prøvekjørt en maskin som ville føre til stor forenkling og samtidig økt produksjon. Man ble også mindre avhengig av fagfolk. Fasadesteinen ble da mangehullstein, som medførte bedre isolasjonsevne og lettere arbeid og transport.

Teglverktet hadde en trofast stab med svært dyktige arbeidere. Forholdet på arbeidsplassen var også godt, som eksempel hadde Olaf Simensen 53 år på denne arbeidsplassen. I forbindelse med 50-års jubileet ble det arrangert fest i Drammens Handelsstand. Der ble 5 av arbeiderne overrakt Norge Vels medalje for lang og tro tjeneste. 

Arbeidere ved A/S Aserud Teglverk i 1900. Første rekke nr. 3 fra høyre: Hans Andreas Vinnes, Andre rekke fra venstre: Nr. 5; Johannes Olsen, Nr. 6: Erik Vilthil. Tredje rekke fra venstre: Nr. 3: Gustav Olsen, Nr.4: Kristoffer Støkkeløkka, Nr.5: Olaf Simensen, Bakerste rekke fra venstre: Nr. 7: Gustav Dahl, Nr. 8: Peder Hansen Vinnes

Arbeidere ved A/S Aaserud Teglverk tidlig 1900