Print Friendly, PDF & Email

Anbefalte lokalhistoriske bøker

Bent Ek:
Elektrisiteten på Øvre Eiker

utgitt 2005 av Øvre Eiker Energi
120 sider

Øvre Eiker kommunale elektricitetsværk ble startet i 1915 og kunne dermed feire sitt 90-årsjubileum i 2005, nå under navnet "Øvre Eiker Energi". Jubileumsboka tar også for seg den tidligste elektrisitetshistorien, fra Vestfos Cellulosefabrik anskaffet sin første lysturbin i 1887. Historien føres fram til dagens satsning på energiøkonomisering og alternative energikilder.

Bent Ek:
Lys over hjembygdens bakker - historien om elektrisiteten på Nedre Eiker

utgitt 2002 av Nedre Eiker Energi
370 sider

Nedre Eikers energihistorie fra de første bekkekvernene til dagens gjennomelektrifiserte samfunn. Boka omhandler både utbyggingen av energiforsyningen i kommunen og betydning av elektrisitet for industri og dagligliv i lokalsamfunnet.

Bent Ek:
Hundre år med skrap og skrot - en bedrifts og familiekrønike

utgitt 2001 av Hellik Teigen AS
102 sider
Historien om fattiggutten Hellik Teigen som kom til Skotselv fra Nummedal i 1901og slo seg opp som skraphandler. Det er mange anekdoter om den farverike Hellik og hans tre sønner, som alle gikk inn i bransjen og startet sine egne selskaper. Bok er utgitt av firmaet Hellik Teigen AS i forbindelse med hundreårsjubileet for gamle Helliks etablering i Skotselv, og vi følger utviklingen av dette selskapet, som i dag er en av landets største gjenvinningsbedrifter.

Alf Fjerdingstad/Arne Raaness (red.):
Skolen i Øvre Eiker gjennom 250 år

utgitt 1989 av Øvre Eiker kommune
36 sider

Øvre Eikers skolehistorie presenteres gjennom en rekke artikler om den enkelte skole og skolekrets. Stoffet spenner fra de eldste omgangsskolene til skolesentraliseringen og framveksten av ungdomsskoler i nyere tid.

Bjarne Røgeberg (red.)/Drammens og Oplands Turistforening:
Finnemarka II

Utgitt 2001 av Drammens og Oplands Turistforening.
Finnespor, store slekter, ødemarksliv og krigsår.
Boka er en direkte oppfølging av "Finnemarka" utgitt i 1982, som tok for seg Finnemarkas historie fra 1600-tallet og fram til vår tid. Finnemarka II går mer i detalj, og i boka er noen av slektene som stammer fra disse skogtraktene fulgt opp. Boka er rikt illustrert, flere av bildene er ikke tidligere offentliggjort.

"Himmel og hav - og det imellom"; Drammens og Oplands Turistforenings årbok 2002/2003:
En hyllest til naturen. Ikke bare årbok, men en diktsamling bestående av dikt av Inger Hyllseth rikt illustrert med fotos av Devegg Ruud; to mennesker med en grunnleggende kjærlighet til og glede av naturen.

Odd Myklebust (red.) Eiker i KRIG.
Utgitt av Eiker Historielag 2004.
255 sider

Historien om hvordan en hel bygd reiste seg og mobiliserte mot okkupasjon og rasisme. Boken forteller om de blodige okkupasjonsårene på Eiker. Få andre norske bygder gjennomlevde en slik systematisk nazi-terror i form av massearrestasjoner, portforbud, husundersøkelser og henrettelser. En meget informativ og lettlest bok alle eikværinger bør ha i sin eie!

Einar Mathiesen:
Laksefisket i Dramselva (1997)

144 sider.
Her omtales laksefisket i Dramselva i historisk sammenheng fra ca. 1100 -tallet og opp til vår tid. Skrevet av en ivrig laksefisker med et sterkt engasjement. Her omtales alt fra næringsfiske, med ulike fangstredskaper som har vært benyttet , til våre dagers sportsfiske med stang.
Boken kan nå kun skaffes ved bestilling direkte fra forfatteren.

Jørn H. Hurum og Merethe Frøyland:
Nedre Eikers underjordiske skatter - stein til nytte og glede (2004)

355 sider.
Her finner du alt som dreier seg om stein i Nedre Eiker i ordets videste forstand, og boka er samtidig et historisk oppslagsverk fordi den har med alt om steinindustrien i kommunen; teglverk, kalkbrennerier, gruvedrift og steinbrudd, og - ikke å forglemme - menneskene som arbeidet i disse bedriftene. Geologien i Nedre Eiker er utrolig spennende, og ved å lese boka får du også en fantastisk reise fra jordas skapelse og fram til i dag. Her går den geologiske prosessen og den historiske prosessen hånd i hånd.


Vi selger også følgende tidsskrifter/kalender (bruk linkene for å få oversikt over utgaver og priser):


Eikerminne

Eiker Historielags skrift har så langt kommet ut 21 ganger i perioden 1949-2006. Her finnes flere hundre artikler om ulike lokalhistoriske emner fra alle deler av Eiker. Bruk linken for å finne priser og innholdsfortegnelser!

Minnebok for Vestfossen

Minneboka (tidligere "Julehefte for Vestfossen") utgis av Stein Andersen på eget forlag og inneholder både glimt fra året som gikk, historiske tilbakeblikk, noveller, dikt og konkurranser. Vi selger årgangene 1997-2001

Skotselv før i tida

Utgis av Skotselv grendeutvalg og inneholder lokalhistorisk stoff fra Skotselv og fra Bakke sogn for øvrig. Vi selger årgangene 1996-2001.