Print Friendly, PDF & Email

Sak nr. 115    Angaaende automobilruters oprettelse og drift

Utdrag fra Fylkestingsforhandlinger for Buskerud Fylke 1920

Avfotografering og tilrettelegging: Anne Gallefos Wollertsen NE
02.12.2010

Mjøndølinger på Kongsbergskauen, ca 1923. Familien var på vei til Heistadmoen, hvor Reinhardt Dalen, f. 17.06.1903, var i tjeneste. Bilen, med registreringsnummer F32, var en Dodge 1922-modell. Eier var Karl P. Dalen, som hadde bilen til ca. 1940. På bildet f.v.: Karl P. Dalen, f. 07.01.1879. Karen Dalen, gift Knudsen. Johan Dalen, f. 10.11.1904. Gunda Dalen, født Øen, fra Steinberg, f. 05.11.1882. Marie Dalen, født Ekornrud, f. 03.02.1905. Guldborg Evensen, født Dalen, f. 13.07.1913. Foto fra familien Knudsen/Eiker Arkiv.

 

Johan Herstrøm på motorsykkel. Foto fra Bodil Herstrøm/Eiker Arkiv.

 

Fru Dagmar Holthe og sønnen Erik, 1933 i Mjøndalen. Foto fra Holtesamlingen/Eiker Arkiv.

Fylkesmanden: Jeg fik igaar oversendt fra departementet en længere utredning fra veidirektøren angaaende automobilruters oprettelse og drift, med anmodning om, at forelægge den for fylkestinget. Det sier sig selv, at det ikke har været mulig for komiteen, at ta noget standpunkt til dette. Der kan ikke nu gjøres noget ved saken, dertil er den for sent indkommen. Den er meget omfangsrik, denne skrivelse fra veidirektøren.

Overingeniør Bugge: Jeg skal faa lov til i korthet at oplyse, hvad forslaget indeholder. Det fremhæver, at den nuværende bilkjøring volder noksaa mange ulemper, og er høist utidsmæssig og ofte farlig. Veidirektøren mener, at det bør ordnes paa den maate, at bilkjøringen underlægges enten et kommunalt styre, fylkesveistyret eller et styre for rutekjøring med personer og gods i almindelighet. Han sætter op en hel del alternativer. Det vilde føre for vidt at nævne altsammen. I korte træk er det hans mening, at der bør oprettes kommunale eller fylkesruter.

Fylkesmanden: Jeg kan selvfølgelig ikke uttale mig noget om denne store saks realitet for øyeblikket. Jeg vil kun allerede ha sagt, at det selvfølgelig vilde være den mest ideelle ordning, om der blev en fælles administrasjon av alle disse rutebiler. Men eftersom trafiken økes, vil det mere og mere bli en meget stor administrasjon, og det er ikke saa liketil for fylket, at gaa paa dette, at overta administrasjonen av disse ruter. Mere kan jeg for tiden ikke si. Hvis indstillingen vedtas, vil saken bli utsat til næste fylkesting, og imidlertid bli gjort til gjenstand for nærmere drøftelse.

Afgangstider for Nedre Ekers Automobilomnibus, gjeldende fra Juli 1909.

 

Bussen var eid og ble kjørt av postfører Karl Wilthil fra Solbergelven. Han drev både privat skyss og arbeidskjøring, og var den første som kjørte post mellom Drammen og Solbergelva. Legg merke til at man allerede dengang hadde reklame!

 

Solberg Spinderis lastebil, ca. 1920. Sjåfør er Aksel Wilthil, spinneriets lastebilsjåfør. Aksel Wilthil var sønn av Karl Wilthil. Foto fra John Grøstad/Eiker Arkiv.