Print Friendly, PDF & Email

Anne-Mari stua og Anne-Mari gryta

Tekst og foto: Anne Gallefos Wollertsen

Noen få hundre meter sør for blåstikrysset i Gosen, altså øverst i Lorthøldalen, ligger Anne-Mari-stua, bygd i 1933 av Knut Pettersen, Kristian Pettersen og Henry «Dramsen» Kristiansen.

 

Like ved finner du ei kvistrøys og et kors. Sagnet sier at budeia Anne-Mari her reddet seg fra en bjørn som fulgte etter henne ved å gjemme seg under ei gryte som Dramsen benyttet under tjærebrenning. Stedet er oppkalt etter budeia, og kalles Anne-Mari-gryta. Hytta fikk også navn etter budeia. Korset er til minne om Anne-Mari, og på den plassen som gryta hadde stått, fikk jegere og fiskere det som vane å kaste kvister og steiner i en haug for å få god fangst.

 

Anne-Mari var budeie på Lorthølsetra, som ble flyttet til Nysetra lenger øst fordi det var så mange underjordiske ved Lorthølsetra som forstyrret seterfolket… Siden Nysetra var i bruk fra 1800, eller før, så har nok Anne-Mari vært budeie på 1700-tallet.

Kilder:
«Skogene mellom Drammenselva og Eikern».
John Ryghseter,
Bjørn Hervik