Print Friendly, PDF & Email

Anne-Marie Jonassen, forfatter

 «Slekt skal følge slekters gang….»

Disse linjene fra en sang beskriver vel noe av det som gjør at vi fatter interesse for våre forfedre. Jeg skulle i utgangspunktet bare finne ut litt om mine oldeforeldre og besteforeldre da jeg ville lage en billedvegg. Det endte opp med 2 slektsbøker «Slekten Berget på Eiker» og «Horgenslekten på Eiker». Den første kom i 1988 og er på 456 sider. Den siste er på 544 sider
og ble utgitt i 1997. To års hardt arbeide gikk med til den første boken den andre brukte jeg ca. 5 år på. Det er nok realistisk å regne så mange år på et så stort prosjekt. For noen år siden begynte jeg på et enda større prosjekt, finne alle etterkommerne etter 4 søsken som var født på Krogstad gård ca. 1640-1660. Dessverre måtte jeg legge dette til side, da jobben krever svært mye og alderen nok også gjør sitt. Men forhåpentligvis får jeg tatt det opp igjen.

Den gang jeg startet opp, var det ikke snakk om å ha internett som hjelpemiddel. Du verden så mye tid jeg kunne ha spart dersom jeg hadde startet opp i dag, men forhåpentligvis får jeg nytte av det ved andre anledninger.

Slektsbøkene har ført til god kontakt med slektninger i USA. Under mine to turer dit, besøkte jeg fjerne slektninger både på Østkysten og i Midt-Vesten. Det var en fin og nyttig opplevelse. Jeg vandret på kirkegårder og fant flere gravsteder til fjerne slektninger. Likeledes har vi hatt besøk fra USA nesten hvert år siden 1990. Dette er i utgangspunktet mennesker vi ikke kjenner, men det har fungert helt fint å ha dem som gjester.

Slektsgransking er en spennende men svært tidkrevende hobby. Men blir en
først bitt av basillen, klarer man ikke slutte!

Hilsen Anne Marie Jonassen

Det er mulig å kjøpe boken «Horgenslekten på Eiker» ved å kontakte Anne-Marie
på telefon nr. 32870589.