Print Friendly, PDF & Email

Anne Mathea Syvertsdatter Heieren

En kvinneskjebne fra 1800-tallet

Tekst og foto: Jan M. Keus
19.10.2007

Anne Mathea Syvertsdatter Heieren, også kalt Anne Mathea Ask, 1854-1924

Anne Mathea Syverstdatter var yngste datter av Syvert Christiansen Hejern (1816-1907) og Sara Thomasdatter Ask (1818-1860). Faren var bonde og bruker i 3. generasjon på gården Hejeren i Norderhov Sogn. Hans livshistorie var preget av motgang og konkurs, samt at han tidlig ble enkemann. Dette medførte at den morløse Anne Mathea  ble satt bort til en slektning, Andreas Ask som var dyrlege på Hokksund og senere Amtsdyrlege i Trøndelag.

Om Andreas Ask skrives det i Ringerikske slekter, III s 7 og 8:
Den yngste av brødrene Ask, Andreas, som var reist til Stockholm for at utdannes til dyrlege ved veterinærinstituttet der gav avkald på sin andel i morsarven på Søndre Sesserud og ville isteden ha denne utbetalt.

Moren, Sara Thomasdatter kom fra gården Ask på Norderhov. Hun var i første ekteskap gift med Jens Andersen Sesserud. Sara døde i 1860 etter 9 års ekteskap med Syvert Hejern. Årsaken hvorfor ektemannen gikk konkurs i 1863 er uviss. Han måtte selge gården, men i første omgang kunne han bli boende på Hejern, i og med at moren hans, Kirsti Andersdatter fra Drolshammer, hadde kår.

I følge folketelling av 1865 bodde 2 av døtrene, Otilie og Kristine, sammen med ham på Hejern. Men da moren døde i 1879 måtte han flytte. Folketellingen av 1900 viser ham som fattiglem i Drengestuebygningen på gården Veistein i Norderhov Kommune.
Han døde i 1907, mer enn 90 år gammel.

Anne Mathea var tidlig knyttet til Ask familie. Blant fadderne ved hennes dåp var det to navnebærere Ask: Inger Christophersdtr Ask og Peder Thomassen Ask.

Etter at hun vokste i det  Aske-hjemmet på Modum  var det naturlig at hun da også ble kjent som Anne Mathea Ask.  Men hun ble konfirmert på Hokksund den 11. april 1869 som datter av Gaardbruger Syvert Christiansen og Sara Thomasdatter og med attest ”Kundskab meget god og Opførsel upaaklagelig”. (Personelkapellan Kent ved Haug kirke, klokkerbok folio 315)

Den 7. april 1874 giftet hun seg i Norderhov kirke med den 17 år eldre ungkaren og landhandler på Modum, Anders Olsen. Igjen var Ask-folkene representert – forloverne var Jens Ask og Anders Ask. (Kirkebok for Norderhov 1874, folio 383)

Anne Mathea var gravid da hun giftet seg.

 

Anders Olsen (Aamodeje) var født i 1837 på plassen Sandved under Åmot i Modum. Han reiste til Drammen og var i flere år ansatt i et større firma der. Senere var han handelsbestyrer et par steder på Modum inntil han startet egen landhandel på «Toppen» i Åmot (Modum). Anders drev i mange år landhandelen «Toppen». Men ble senere handelsbestyrer i Søndre-Modums Handelsforening på Åmot. Han døde på Alfheim 9 juni 1914 og gravlagt på Nykirke kirkegård.

Anders og Anna Mathea fikk 9 barn, som ble døpt Olsen, men som etter hvert tok navnet etter gården Alfheim som faren hadde kjøpt i 1892. Alle etterkommere brukte dette navn, med unntagelse av sønnen Thomas, hvis barn tok opp navnet Ask. I 1905 solgte Anders Olsen gården til sin eldste sønn Stephan Olsen, men ble selv boende der til sin død. Stephan solgte gården videre til Olaf Grøtaasen i 1924 etter at både faren og moren var død. I dag er den opprinnelige bygningen fra 1850 borte.

Dette er Anne Mathea’s barn:

Stephan Olsen, 1874-1969
Ole Olsen, 1876-1950
Thomas Alfheim 1878-1965
Sarah Sophie Alfheim, 1888-1969
Carl Olsen Alfheim, 1882-1984
Johannes Oliver Olsen, 1885-1900
Anna Mathea Alfheim, 1887-1959
Andreas Alfheim, 1891-1929
Dagny Alfheim, 1896-1913

Kilder:
Ringerikske slekter I,II,III
Kirkebøkene Norderhov og Modum.