Print Friendly, PDF & Email

Åpningen av Korshorgen og Lillebråten

på Temte Gård og Bygdesamling lørdag 17. oktober 2015
Tekst: Astrid Klippen / Tilrettelegging: Magne Grønvold
Foto: Anne Gallefos Wollertsen 

Styreleder Tor Kristian Eriksen ønsker velkommen

Lørdag 17. oktober 2015 var en stor dag for Stiftelsen Temte Gård og Bygdesamling! Åpningen av Korshorgen og Lillebråten ble høytidelig feiret!

I det strålende høstværet ønsket et stolt styre de frammøtte velkommen ved styrets leder Tor Kristian Eriksen. Inviterte gjester, tidligere beboere, naboer, bidragsytere, medarbeidere, aktive brukere av Temte, kultursjef og ordfører fikk en kort gjennomgang av bakgrunnen for stiftelsens opprettelse, styrets arbeid og om oppsettingen av Korshorgen og Lillebråten. Else Falk fikk gleden av å erklære bygningene åpne for bruk ved å klippe over båndet i norske farger!

Les mer på Temte Gård og Bygdesamling