Print Friendly, PDF & Email

Arbeideren (Hokksund)

Fil:Arbeideren.jpg

Arbeideren er et forsamlingslokale i Storgata i Hokksund som ble oppført i 1939 av Hokksund Arbeiderforening, men som seinere er overtatt av Øvre Eiker kommune. Bygningen er Hus no.34 i Haugsund med adresse Storgata 48-50. Her sto tidligere Haugsund Arbeiderforenings forsamlingslokale, en gammel trebygning fra 1897, som brant ned 3. april 1938. Det nye lokalet ble oppført i murstein etter tegninger av arkitektene Rinnnan & Tveten i Oslo og er ett av de få eksemplene i Øvre Eiker på større arkitekttegnede bygninger i funkisstil. Arbeidet ble utført av de lokale byggmestrene Amund Johansen og Karl Nilsen, mens byggekomitéen besto av sentrale medlemmer av Arbeiderforeningen; Oscar Kaas, August Holst, Hans Thorgersen, Th. Frydenlund og Bertha Wetterstad….

Les mer på Lokalhistoriewiki