Print Friendly, PDF & Email

Årbogen – bygd for kraft, nå populær badeplass

Tekst og foto: Einar Stueflaten
19.03.2005

Dette bildet som viser vanntårnet ved den populære badeplassen Årbogen i Krokstadelva er ikke så veldig gammelt, men nå når dammen i disse dager (2003) restaureres, er det fristende å kaste fram tanken om å bygge opp igjen dette. Vanntårnet, som ble revet for noen år siden, virket slik at et avløp fra bunnventilen i dammen ledet det kalde bunnvannet ut i et overløp slik at det varme overvannet ble igjen i tjernet. Dette fikk da en mer behagelig og stabil temperatur og var til glede for alle badegjestene. Bildet er tatt i en flomsituasjon på midten av 1980- tallet, og viser at vannet flommer over i begge overløpene. Under ”normale” forhold greide overløpet i vanntårnet å dekke hele behovet.

Vanntårnet var opprinnelig til for å filtrere/sile vannet som gikk til turbinene på kraftstasjonen på Stalltråkka. Her ble vannet samlet opp i en ”inntaksdam” og siden ledet videre til Krokstad Cellulose.

Bildet viser Krokstad celluloses arbeidere under byggingen av vanninntaksdammen Årbogen i 1896.