Print Friendly, PDF & Email

Privatarkiver

Eiker Arkiv oppbevarer arkivmateriale fra næringsliv, frivillige organisasjoner og enkeltpersoner med tilknytning til Øvre- og Nedre Eiker.  Arkivmaterialet er tilgjengelig for publikum i åpningstidene.

På sikt vil det bli mulig å søke i disse arkivene i Arkivportalen.

Inntil videre har vi laget en oversikt over arkiver og dokumentsamlinger her:

  • Privatarkiv fra Nedre Eiker

 

Kommunearkivene

De historiske arkivene fra kommuneforvaltningen i Øvre- og Nedre Eiker oppbevares ved Forvaltningssenteret på Notodden og er tilgjengelig for publikum der. Arkivene kan også bestilles for bruk ved Eiker Arkiv, både på Solberg Spinderi og Øvre Eiker Bibliotek. Bruk av materialet må imidlertid avklares med kommunearkivene.

Kataloger over kommunearkivene finnes her: 

 

Bestilling av kommunalt arkivmateriale

3 + 15 =

Offentlige arkiver

Historiske arkiver etter statsforvaltningen oppbevares av Arkivverket. Materiale fra nasjonale forvaltningsorganer ligger i Riksarkivet (Oslo), mens materiale fra den regionale forvaltningen ligger i Statsarkivene. Arkivene etter embets- og tjenestemenn på Eiker finnes på Statsarkivet Kongsberg. Dette gjelder for eksempel arkivene etter amtmann, fogd, sorenskriver, sogneprest, lensmenn m.m.

For mer informasjon kan du kontakte

 

 

Digitale arkiver

Eiker Arkiv samarbeider med Gotiske gruppe og med enkeltpersoner som transkriberer og digitaliserer gamle dokumenter fra arkivene. Kirkebøker, folketellinger, matrikler og liknende finnes i Digitalarkivet, men kan også lastes ned som regneark (excel) fra
Sameia Dokumentarkiv

En oversikt over annet transkribert materiale finnes på
Gotisk gruppes sider.

Arkivverket har digitalisert store mengder arkivmateriale som er tilgjengelig i