Print Friendly, PDF & Email

Arne Thorkildsens
boplassregistrering

 

Register over Arne Thorkildsens registrering av gamle boplasser på Øvre Eiker, som ble gjennomført på 1980-og 90-tallet. Katalogen inneholder både et alfabetisk register og en topografisk oversikt etter gårds- og bruksnummer. På sikt vil dette materialet bli integrert i «Eiker Kulturminneregister» og «Eiker Stedsnavnregister».

 

KleivaBoplassHorne søndre1/1 (gbnr.)
HornetBoplassHorne søndre1,3/9 (gbnr.)
BrynseterBoplassHorne mellom2/1 (gbnr.)
HenriksplassBoplassHorne mellom2/4 (gbnr.)
HornevollenBoplassHorne nordre3/1 (gbnr.)
TrinestultenBoplassHorne nordre3/1 (gbnr.)
Plass under SkistadBoplassHorne nordre3/4 (gbnr.)
HorneplassenBoplassHorne nordre3/6 (gbnr.)
RolfsrudplassBoplassRolfsrud7/2 (gbnr.)
HaugenBoplassFlesseberg8/1 el. 31/6 (gbnr.)
SkilsbekkBoplassFlesseberg8/1 el. 31/6 (gbnr.)
BuskerudBoplassFlesseberg8/2 el. 31/6 (gbnr.)
FlessebergeieBoplassTeige9/1 (gbnr.)
KleivekastetBoplassTeige9/1 el. 32/5,8 (gbnr.)
TeigeplassBoplassTeige9/2 (gbnr.)
GantumBoplassTeige9/2 (gbnr.)
Smie ved FlessebergBoplassVinsvoll søndre10/2,5,6?? (gbnr.)
Plass under DramsrudBoplassVinsvoll søndre10/2,5,6?? (gbnr.)
Plass under FlessebergBoplassVinsvoll søndre10/2,5,6?? (gbnr.)
Plass under FlessebergBoplassVinsvoll søndre10/2,5,6,?? (gbnr.)
Plass under VinsvollBoplassVinsvoll søndre10/2,5,6 (gbnr.)
HelgerudplassBoplassStenshorne11/12 (gbnr.)
SvingetenBoplassStenshorne11/19 (gbnr.)
SommerstadBoplassStenshorne11/23,12/6,13/6 (gbnr.)
BjørkenBoplassStenshorne11/24 (gbnr.)
KulerudBoplassStenshorne11/26 (gbnr.)
StøkketBoplassStenshorne11/28 (gbnr.)
StenshorneplassBoplassStenshorne11/28 (gbnr.)
RøkebergsetraBoplassStenshorne11/29?? el. 28/1 (gbnr.)
NepebråtanBoplassStenshorne11/29 el. 11/14 (gbnr.)
SkistadeieBoplassStenshorne11/3 (gbnr.)
Plass under StenshorneBoplassStenshorne11/31,55 (gbnr.)
SvendsrudBoplassStenshorne11/32 (gbnr.)
GantumBoplassStenshorne11/34 (gbnr.)
LøkkaBoplassStenshorne11/39 (gbnr.)
SmedsrudBoplassStenshorne11/6 (gbnr.)
KulerudBoplassStenshorne11? (gbnr.)
Plass under SkistadBoplassSkistad øvre12/8 (gbnr.)
SkistadhaugenBoplassSkistad nedre13/1 (gbnr.)
SenstadBoplassTveten14/16 (gbnr.)
???BoplassBusland15/4 (gbnr.)
NystedBoplassLoe østre17/11 (gbnr.)
NystedBoplassLoe østre17/11 (gbnr.)
FinnhøletBoplassLoe østre17/267 (gbnr.)
StrømBoplassLoe østre17/334 (gbnr.)
FinnhøletBoplassLoe østre17? (gbnr.)
SaugenBoplassLoe vestre18/11 (gbnr.)
???BoplassLoe vestre18/11 (gbnr.)
MoenBoplassLoe vestre18/17 (gbnr.)
MoenBoplassLoe vestre18/17 (gbnr.)
PaulestuaBoplassLoe vestre18/18 (gbnr.)
FrognesBoplassLoe vestre18/24 (gbnr.)
PaulestuaBoplassLoe vestre18/29 (gbnr.)
MyrenBoplassLoe vestre18/36 (gbnr.)
BuskerudBoplassLoe vestre18/4 (gbnr.)
Torget VestreBoplassLoe vestre18/5 (gbnr.)
AkersplassenBoplassAaker19/2 (gbnr.)
AkersplassenBoplassAaker19/3 (gbnr.)
TorgetBoplassAaker19/6 (gbnr.)
BråtanBoplassAaker19/7 (gbnr.)
BrynsplassBoplassBryn21/1 (gbnr.)
???BoplassBryn21/4? (gbnr.)
???BoplassBryn21/9 (gbnr.)
DagloBoplassDramsrud22/1,2  (gbnr.)
Plass under SørbyBoplassSørby23/1 (gbnr.)
Plass under SørbyBoplassSørby23/2,4 (gbnr.)
Plass under SørbyBoplassSørby23/6 (gbnr.)
KleivaBoplassVaalen nordre24/2 (gbnr.)
KolstadløkkaBoplassVålen søndre25/2 (gbnr.)
KleivaBoplassVålen søndre25/5 (gbnr.)
Bråtan under SmørgravBoplassSmørgrav26/1 (gbnr.)
TørkopBoplassSmørgrav26/1 (gbnr.)
Nordre SvendsrudBoplassArneberg27/1 (gbnr.)
BråtenBoplassArneberg27/2 (gbnr.)
HolebråtenBoplassRøkeberg store29/2 (gbnr.)
LåtanBoplassRøkeberg store29/51 (gbnr.)
TorbergsetraBoplassRøkeberg mellom30/3,4 (gbnr.)
SkilsbekkBoplassHole31/2 (gbnr.)
HoleplassenBoplassHole31/4 (gbnr.)
HoleBoplassHole31/5,7 (gbnr.)
HaugenBoplassHole31/5,7 (gbnr.)
RambergstuaBoplassHole31/6 (gbnr.)
BråtanBoplassHole31/6 (gbnr.)
JonsaløkkaBoplassTorberg34/1 (gbnr.)
MorbergBoplassTorberg34/1 (gbnr.)
???BoplassTorberg34/31 (gbnr.)
BrattåsBoplassTorberg34/8,9 (gbnr.)
Søndre SvendsrudBoplassHedenstad35/16 (gbnr.)
???BoplassHedenstad35/27 (gbnr.)
MøllesetraBoplassHedenstad35/29 (gbnr.)
TeigløkkaBoplassHedenstad35/4? (gbnr.)
BessebergplassenBoplassBesseberg36/2 el 37/1?? (gbnr.)
SåsenplassenBoplassBesseberg36/2 el 37/1?? (gbnr.)
TøllåsslettaBoplassSaasen store37/2 (gbnr.)
StemningshaugenBoplassSaasen lille38/5 (gbnr.)
ØdegårdenBoplassFossesholm39/12 (gbnr.)
FuruaBoplassFossesholm39/2 (gbnr.)
IslandBoplassFossesholm39/77 (gbnr.)
FlesakerBoplassFlesaker40/1 (gbnr.)
MosnestangenBoplassMaasnes søndre41/1,3 (gbnr.)
DrognesBoplassLunde nordre45/27 (gbnr.)
Plass under LundeBoplassLunde søndre46/3 (gbnr.)
Nedre LundeBoplassLunde nedre47/3 (gbnr.)
FossBoplassFaasen48/5 (gbnr.)
SpærenplassenBoplassFaasen øvre50/12 (gbnr.)
KvennheimBoplassFaasen øvre50/9 (gbnr.)
FosenBoplassFaasen øvre50/? (gbnr.)
???BoplassSpæren søndre53/2 (gbnr.)
Plass under SkarraBoplassSkarra54/2 (gbnr.)
PåleplassBoplassSkara nordre54/3 (gbnr.)
LonemarkaBoplassSkara nordre54/3 (gbnr.)
Plass under SkarraBoplassSkara nordre54/? (gbnr.)
HartviksplassBoplassSkara nordre54/? (gbnr.)
Plass under SkarraBoplassSkara nordre54/? (gbnr.)
Plass under SkarraBoplassSkara nordre54/? (gbnr.)
SkarraseterBoplassSkara søndre55/1 (gbnr.)
Plass under SkarraengaBoplassSkara søndre55/2 (gbnr.)
SvenskeplassenBoplassSkara søndre55/2 (gbnr.)
Plass under SkarraengaBoplassSkara søndre55/2 (gbnr.)
No.13BoplassKolberg store56/1,7 (gbnr.)
TyskegårdenBoplassKolberg store56/1,7 (gbnr.)
KolbergsetraBoplassKolberg store56/11 (gbnr.)
Plass under KolbergBoplassKolberg store56/5 (gbnr.)
HovengaBoplassKolberg store56/5 (gbnr.)
HyttevollenSmeltehytteKolberg store56/8 (gbnr.)
JensrudBoplassKolberg store56/9,10 (gbnr.)
SvendsplassenBoplassKolberg store56/9,10 (gbnr.)
Plass under KolbergBoplassKolberg mellom57/1 (gbnr.)
BrennåsenBoplassKolberg mellom57/2 (gbnr.)
Plass under KolbergBoplassKolberg mellom57/2 (gbnr.)
KristensplassBoplassKolberg mellom57/3 (gbnr.)
FagerliaBoplassHals store59/11 (gbnr.)
FrågåttBoplassHals store59/3 (gbnr.)
PålsplassBoplassHals store59/4 (gbnr.)
Østre HalsplassBoplassHals store59/4 (gbnr.)
BrattåshagenBoplassHals store59/4 (gbnr.)
Søndre SvartskurenBoplassHals store59/5 (gbnr.)
Prikk uten navnBoplassHals lille60/13 (gbnr.)
HalsbråtenBoplassHals lille60/15 (gbnr.)
HalsplassenBoplassHals lille60/18,19 (gbnr.)
HøletBoplassBerg61/1 (gbnr.)
BergsplassenBoplassBerg61/16 (gbnr.)
SetersbergBoplassBerg61/16 (gbnr.)
BergsetraBoplassBerg61/2 (gbnr.)
Nordre SvartskurenBoplassBerg61/2 (gbnr.)
Plass under BergBoplassBerg61/20 (gbnr.)
SpærensetraBoplassBerg61/4?? (gbnr.)
Plass under BergBoplassBerg61/5 (gbnr.)
MadsehagenBoplassBerg61/5 (gbnr.)
SignesplassenBoplassBerg61/5 (gbnr.)
HugstedplassenBoplassBerg61/5,16 (gbnr.)
ChristensplassBoplassSkjøl62/1 (gbnr.)
Plass under SjølBoplassSkjøl62/1 (gbnr.)
SjølsetraBoplassSkjøl62/2 (gbnr.)
SkjølsplassBoplassSkjøl62/2 (gbnr.)
FredriksplassBoplassAas søndre63/2,3,4 (gbnr.)
LortsetraBoplassAas mellom64/1 (gbnr.)
KarineplassBoplassAas mellom64/1? (gbnr.)
PauleplassBoplassAas mellom64/1 (gbnr.)
ÅsplassenBoplassBrødre-Aas65/1,8 (gbnr.)
GorudvollenBoplassBrødre-Aas65/2,5,9,10 (gbnr.)
HelliksplassBoplassBrødre-Aas65/2,5,9,10 (gbnr.)
FjellbuBoplassBrødre-Aas65/? (gbnr.)
BråtenBoplassBrødre-Aas65/? (gbnr.)
ÅsliBoplassAas nordre66/2,5,9,10 (gbnr.)
AasplassenBoplassAas nordre66/7? (gbnr.)
KirkaasBoplassØdegaarden68/1 (gbnr.)
Ødegården (Spæren)BoplassØdegaarden68/1 (gbnr.)
MortensplassBoplassØdegaarden68/1 (gbnr.)
GrefsrudplassenBoplassGrefsrud69/1,2 (gbnr.)
Nedre GrefsrudplassBoplassGrefsrud69/1,2 (gbnr.)
Gorud SøndreBoplassGorud70/1 (gbnr.)
OlaplassenBoplassGorud70/1 (gbnr.)
HåkonstuaBoplassGorud70/1 (gbnr.)
Plass under GorudBoplassGorud70/1 (gbnr.)
Plass under GorudBoplassGorud70/1 (gbnr.)
GorudeieBoplassGorud70/1 (gbnr.)
???BoplassGorud70/4 (gbnr.)
Gorud nordreBoplassGorud70/4 (gbnr.)
DanemannsplassBoplassHaugset71/1 (gbnr.)
SkomakerplassenBoplassHaugset71/13 (gbnr.)
BrakstadløkkaBoplassHaugset71/13 (gbnr.)
BrakstadløkkaBoplassHaugset71/13 (gbnr.)
???BoplassHaugset71/13 (gbnr.)
EliasplassenBoplassHaugset71/14 (gbnr.)
DalesetraBoplassHaugset71/2 (gbnr.)
KampebråtenBoplassHaugset71/3 (gbnr.)
JørandsløkkenBoplassHaugset71/3 (gbnr.)
HengsleplassenBoplassHaugset71/3 (gbnr.)
HanseplassBoplassHaugset71/7 (gbnr.)
NyvollenBoplassHaugset71/7 (gbnr.)
SaraløkkenBoplassRøren72/24,29,33 (gbnr.)
RørenBoplassRøren72/4 (gbnr.)
Plass under RørenBoplassRøren72/9 (gbnr.)
Plass under SemBoplassSem73/10 (gbnr.)
Plass under SemBoplassSem73/20 (gbnr.)
Plass under SemBoplassSem73/26,36 (gbnr.)
HorgengårdBoplassSem73/3,3,7,38 (gbnr.)
Nordre HusmannsplassBoplassSem73/3,3,7,38 (gbnr.)
Søndre HusmannsplassBoplassSem73/3,3,7,38 (gbnr.)
Plass under LangebruBoplassSem73/43 (gbnr.)
SmieBoplassSem73/43 (gbnr.)
Plass under SemBoplassSem73/43 (gbnr.)
HovetBoplassSem73/54? (gbnr.)
HovetBoplassSem73/54? (gbnr.)
Plass under SemBoplassSem73/7 (gbnr.)
SemsplassBoplassSem73/87 (gbnr.)
RoaBoplassSem73/48 (gbnr.)
SemsmoenBoplassLilleaas nedre75/12 (gbnr.)
Plass under LilleåsBoplassLilleaas nedre75/6 (gbnr.)
Plass under PrestegårdenBoplassPrestegaardend7/1 (gbnr.)
Plass under PrestegårdenBoplassPrestegaarden77/1 (gbnr.)
Plass under PrestegårdenBoplassPrestegaarden77/1 (gbnr.)
Plass under Langebru ??BoplassPrestegaarden77/1? (gbnr.)
LangebruBoplassPrestegaarden77/1? (gbnr.)
??? (Ø.E.Stadion)BoplassPrestegaarden77/1? (gbnr.)
Plass under PrestegårdenBoplassPrestegaarden77/17,75 (gbnr.)
RoaBoplassPrestegaarden77/26 (gbnr.)
No.10BoplassPrestegaarden77/26 (gbnr.)
No.9BoplassPrestegaarden77/26 (gbnr.)
No.8BoplassPrestegaarden77/26 (gbnr.)
No.6BoplassPrestegaarden77/26 el. 78/? (gbnr.)
No.5BoplassPrestegaarden77/26 el. 78/? (gbnr.)
No.4BoplassPrestegaarden77/26 el. 78/? (gbnr.)
No.3BoplassPrestegaarden77/26 el. 78/? (gbnr.)
No.2BoplassPrestegaarden77/26 el. 78/? (gbnr.)
No.1BoplassPrestegaarden77/26 el. 78/? (gbnr.)
BakkenBoplassPrestegaarden77/26 el. 78/? (gbnr.)
No.7BoplassPrestegaarden77/263 (gbnr.)
FrognesBoplassPrestegaarden77/6 (gbnr.)
??? (Frognes)BoplassPrestegaarden77/72 (gbnr.)
??? (Frognes)BoplassPrestegaarden77/72 (gbnr.)
??? (Jernbanestasjonen)BoplassPrestegaarden77/? (gbnr.)
??? (Nøstegata)BoplassPrestegaarden77/? (gbnr.)
NøstetBoplassPrestegaarden77/? (gbnr.)
VerketBoplassPrestegaarden77/? (gbnr.)
BakkenBoplassPrestegaarden77/? (gbnr.)
BakkenBoplassPrestegaarden77/? (gbnr.)
???BoplassPrestegaarden77/? (gbnr.)
???BoplassPrestegaarden77/? (gbnr.)
???BoplassPrestegaarden77/? (gbnr.)
???BoplassPrestegaarden77/? (gbnr.)
StubberudvollenBoplassStuverud80/2? (gbnr.)
KrommelBoplassStuverud80/3,6 (gbnr.)
GjerdeplassenBoplassStuverud80/3,6 (gbnr.)
BarlindokkaBoplassHumlebæk81/1,8 (gbnr.)
HoensetraBoplassHumlebæk81/1,8 (gbnr.)
HumlebekksetraBoplassHumlebæk81/5 (gbnr.)
BermingrudsetraBoplassBermingrud82/3,4 (gbnr.)
Nedre MaritsplassBoplassGrøsland86/1 (gbnr.)
Øvre MaritsplassBoplassGrøsland86/2 (gbnr.)
GrøslandsetraBoplassGrøsland86/5 (gbnr.)
UrmakerbråtanBoplassGrøsland86/6 (gbnr.)
HølbekkplassenBoplassSolberg87/11 (gbnr.)
SolbergsetraBoplassSolberg87/7 (gbnr.)
MidtstuaBoplassStenset88/10 (gbnr.)
MyrespitenBoplassStenset88/10 (gbnr.)
SkutroBoplassGevelt95/1 el. 96/24 (gbnr.)
RødbakkenBoplassLerberg103/11 (gbnr.)
ØrenBoplassSanden105/3 el. 105/1 (gbnr.)
KjetrumiaBoplassSanden105/9 el. 105/4 (gbnr.)
HagaøyaBoplassHaga søndre107/2 (gbnr.)
FettenBoplassHaga søndre107/2,4 (gbnr.)
MittenBoplassKlommestein108/1 (gbnr.)
MittenBoplassKlommestein108/1 (gbnr.)
??? (Horgen)BoplassKlommestein108/2 (gbnr.)
HagaøyaBoplassHorgen nordre109/10 (gbnr.)
??? (Horgen)BoplassHorgen nedre110/2,4,11,12,19 (gbnr.)
TørjeseterBoplassBrekke111/4 (gbnr.)
MimmoBoplassBrekke111/4 (gbnr.)
ÅsenBoplassBrekke111/9 (gbnr.)
PetersbraatenBoplassHamre nordre112/1 (gbnr.)
HamretangenBoplassHamre nordre112/6 (gbnr.)
EngesetraBoplassHamre søndre113/2 (gbnr.)
HamrehovetBoplassHamre søndre113/3 (gbnr.)
HamrehovetBoplassHamre søndre113/3 (gbnr.)
SetervollenBoplassHamre søndre113/3 (gbnr.)
TørrbekkBoplassØsterud114/2 (gbnr.)
TørrbekkBoplassØsterud114/2 (gbnr.)
Nordre ØsterudseterBoplassØsterud114/2 (gbnr.)
ØsterudplassenBoplassØsterud114/3 (gbnr.)
Søndre ØsterudseterBoplassØsterud114/3 (gbnr.)
TørrbekkBoplassØsterud114/3 (gbnr.)
BlikktjernsetraBoplassFossesholm115/1,2,3 (gbnr.)
GeiteryggenBoplassFossesholm115/1,2,3 (gbnr.)
Nordre HoltetBoplassFossesholm115/1,2,3 (gbnr.)
Søndre HoltetBoplassFossesholm115/1,2,3 (gbnr.)
GrindaBoplassFossesholm115/18,20 (gbnr.)
TryterudseterBoplassFossesholm115/24 el. 115/4 (gbnr.)
RøgåsBoplassFossesholm115/31 (gbnr.)
KultevikenBoplassFossesholm115/34 (gbnr.)
HoltungenBoplassFossesholm115/37 (gbnr.)
PerseplassBoplassFossesholm115/4? (gbnr.)
FinnebråtenBoplassFossesholm115/42 (gbnr.)
TryterudplassenBoplassFossesholm115/42 (gbnr.)
BarlindmyraBoplassFossesholm115/42 (gbnr.)
SundetBoplassFossesholm115/54? (gbnr.)
LauvbråtenBoplassFossesholm115/58 (gbnr.)
RøgåsBoplassFossesholm115/77
StorekleivaBoplassFossesholm115/90 (gbnr.)
Hakavik NedreBoplassFossesholm115/? (gbnr.)
HakavikenBoplassFossesholm115/? (gbnr.)
BraatenBoplassGunnhildrud116/1,5 (gbnr.)
GunhildsrudplassenBoplassGunnhildrud116/2 (gbnr.)
GamlesetraBoplassGunnhildrud116/7 (gbnr.)
ØdegårdsplassBoplassGunnildrud øde117/12 (gbnr.)
GunhildsrudsetraBoplassGunnildrud øde117/12 (gbnr.)
Plass under BakstevalBoplassBaksteval118/1 (gbnr.)
BråtenBoplassBaksteval118/3 (gbnr.)
???BoplassBollerud119/1 (gbnr.)
JørnseplassBoplassBollerud119/1 (gbnr.)
SolvangBoplassBollerud119/2 (gbnr.)
???BoplassBollerud119/3 (gbnr.)
LøkkenBoplassBollerud119/4 (gbnr.)
Plass under BollerudBoplassBollerud119/6 (gbnr.)
TangenBoplassBollerud119/7 (gbnr.)
TorstadBoplassKolkinn120/1 (gbnr.)
Plass under KolkinnBoplassKolkinn120/1 (gbnr.)
StrandenBoplassSkarud121/1 (gbnr.)
SundhaugenBoplassSkarud121/2 (gbnr.)
SundhaugenBoplassSkarud121/3 (gbnr.)
RåensetraBoplassRaaen nordre122/1 (gbnr.)
RåensetraBoplassRaaen nordre122/1 (gbnr.)
KlunderudseterBoplassRaaen nordre122/3 (gbnr.)
Plass under RåenBoplassRaaen nordre122/4 (gbnr.)
BekkestadBoplassRaaen nordre122/7 (gbnr.)
NordalBoplassRaaen nordre122/8? (gbnr.)
Plass under RåenBoplassRaaen mellom123/1 (gbnr.)
Øvre RåenseterBoplassRaaen mellom123/1 (gbnr.)
RåenseterBoplassKlunderud125/2,3,7 (gbnr.)
SvennehaugenBoplassKlunderud125/2,3,7 (gbnr.)
Foss-seterBoplassKlunderud125/6 (gbnr.)
StablumseterBoplassStablum nordre126/1 (gbnr.)
StablumseterBoplassStablum søndre127/4,6 (gbnr.)
???BoplassKaartvedt128/5 (gbnr.)
KortvedtseterBoplassKaartvedt128/7 (gbnr.)
ArneplassenBoplassKrekling129/1,2,4 (gbnr.)
VegosetraBoplassVego130/12 (gbnr.)
MidnattenBoplassSpissholt131/8 (gbnr.)
MyraBoplassSpissholt131/3 (gbnr.)
SpisshølseterBoplassSpissholt131/5 (gbnr.)
Nedre KorsbakkenBoplassSpissholt131/6,8 (gbnr.)
Øvre KorsbakkenBoplassSpissholt131/6,8 (gbnr.)
MosåsenBoplassBasserud132/6,16 (gbnr.)
SåtevollenBoplassBasserud132/9 (gbnr.)
ByggmesterplassenBoplassBasserud132/9 (gbnr.)
KroneløkkaBoplassBasserud132/10 (gbnr.)
TamburhaugenBoplassBasserud132/11 (gbnr.)
BraatenBoplassBasserud132/3 (gbnr.)
HermandsplassBoplassBasserud132/3 (gbnr.)
Øvre SmedbruaBoplassBasserud132/5 (gbnr.)
LiastykketBoplassBasserud132/8? (gbnr.)
Nedre SmedbruaBoplassBasserud132/8 (gbnr.)
TiggerudBoplassJørandrud133/10 (gbnr.)
SpenillenBoplassJørandrud133/11 (gbnr.)
LangåsenBoplassJørandrud133/12 (gbnr.)
Øvre Dokka (Sætra)BoplassJørandrud133/4 (gbnr.)
SmebakkenBoplassJørandrud133/6,15? (gbnr.)
Nedre DokkaBoplassJørandrud133/7 (gbnr.)
Mellom DokkaBoplassJørandrud133/7 (gbnr.)
LøkkaBoplassLiverud134/15 (gbnr.)
Fiskeløs ØvreBoplassLiverud134/26 (gbnr.)
NøklingenBoplassLiverud134/7,20,24 (gbnr.)
MobekkenBoplassLiverud134/7,20,24 (gbnr.)
LiverudmoenBoplassLiverud134/8 (gbnr.)
Fiskeløs NedreBoplassLiverud134/9,19 (gbnr.)
HølenBoplassKofstad135/12 (gbnr.)
LidseterBoplassKofstad135/18 (gbnr.)
MoenBoplassKofstad135/56 (gbnr.)
Plass under SkogenBoplassKofstad135/9 (gbnr.)
KorsgårdenBoplassKofstad135/9 (gbnr.)
PlassBoplassKofstadbraaten136/10? (gbnr.)
KofstadmoenBoplassKofstadbraaten136/15 (gbnr.)
GrinderudBoplassSkraperud137/1 (gbnr.)
BrudevollenBoplassTeigen141/9 (gbnr.)
OttersplassBoplassTeigen141/10 (gbnr.)
TeigseieBoplassTeigen141/12 (gbnr.)
BråtenBoplassTeigen141/14,15 (gbnr.)
BakkenBoplassTeigen141/3 (gbnr.)
KraftplassenBoplassTeigen141/3 (gbnr.)
Plass under BakkenBoplassTeigen141/3 (gbnr.)
SlåttebråtenBoplassTeigen141/5 (gbnr.)
MoseplassBoplassGullarsrud nedre142/1? (gbnr.)
NyhusplassBoplassGullarsrud nedre142/8 (gbnr.)
BriskehaugenBoplassGullarsrud nedre142/8 (gbnr.)
Søndre SnaretBoplassGullarsrud øvre143/2 (gbnr.)
Nordre SnaretBoplassGullarsrud øvre143/3 (gbnr.)
LangemyrBoplassGullarsrud øvre143/7 (gbnr.)
KnipenBoplassGullarsrud øvre143/8 (gbnr.)
BekkedokBoplassGullarsrud øvre143/10 (gbnr.)
GrønliBoplassGullarsrud øvre143/4 (gbnr.)
AspeseterBoplassGullarsrud øvre143/5 (gbnr.)
HaugenBoplassGullarsrud øvre143/6 (gbnr.)
BiringBoplassGullarsrud øvre143/? (gbnr.)
FinnerudBoplassGullarsrud øvre143/? (gbnr.)
LauvliaBoplassNyrud144/10 (gbnr.)
NyrudseterBoplassNyrud144/3,6 (gbnr.)
JenseplassBoplassNyrud144/5 el. 142/4 (gbnr.)
SmedmoenBoplassJøstanrud145/14 (gbnr.)
Plass under BakkerudBoplassBakkerud146/1,2 (gbnr.)
FrydenbergBoplassBakkerud146/1,2 (gbnr.)
DunserudbråtanBoplassBakkerud146/3 (gbnr.)
Plass under GranbakkenBoplassBakkerud146/3 (gbnr.)
MariløkkenBoplassBakkerud146/3 (gbnr.)
Plass under BakkerudBoplassBakkerud146/? (gbnr.)
LiaplassenBoplassKolsrud147/4 (gbnr.)
NystykketBoplassKolsrud147/1 (gbnr.)
LøkkaBoplassKolsrud147/10 (gbnr.)
SolhaugBoplassKolsrud147/11 (gbnr.)
KolstadBoplassKolsrud147/12 (gbnr.)
MyrhagenBoplassKolsrud147/5,8,9 (gbnr.)
MuggerudplassenBoplassMuggerud148/1 (gbnr.)
GåsumBoplassRud152/9 (gbnr.)
NikolineplassBoplassFiskum153/14 (gbnr.)
ArnfinnsplassBoplassFiskum153/5,27 (gbnr.)
Plass under ???BoplassDarbu søndre155/1 (gbnr.)
BjørkebråtenBoplassDarbu nordre156/1 (gbnr.)
SmålandBoplassDarbu nordre156/1 (gbnr.)
AslaugsplassBoplassDarbu nordre156/3 (gbnr.)
MyraBoplassDarbu nordre156/4 (gbnr.)
KollenBoplassBoksrud157/2 (gbnr.)
PrimskottBoplassRud søndre158/3 (gbnr.)
FlårudBoplassRud søndre158/1 (gbnr.)
BergetBoplassRud søndre158/3 (gbnr.)
Nedre FlårudBoplassRud søndre158/3 (gbnr.)
PauleseterBoplassRud søndre158/3 (gbnr.)
PetersplassBoplassRud søndre158/7 (gbnr.)
Flårud MellomBoplassRud søndre158/7 (gbnr.)
Plass under RødBoplassRud søndre158/8 (gbnr.)
MyrenBoplassRud nordre159/1 (gbnr.)
Øvre LurdalenBoplassRud nordre159/6 (gbnr.)
RudseterBoplassRud nordre159/2 (gbnr.)
RudstuaBoplassRud nordre159/2 (gbnr.)
Nedre LurdalenBoplassRud nordre159/5 (gbnr.)
???BoplassPaule160/1 (gbnr.)
???BoplassPaule160/3 (gbnr.)
KjerstiløkkaBoplassHegstad161/1 (gbnr.)
???BoplassHegstad161/1 (gbnr.)
???BoplassHegstad161/1 (gbnr.)
FinsrudBoplassHegstad161/1 (gbnr.)
LakkeplassenBoplassHegstad161/1,4 (gbnr.)
BrenneplassenBoplassHegstad161/11 (gbnr.)
???BoplassHegstad161/11 (gbnr.)
SkogstadBoplassHegstad161/12 (gbnr.)
Plass under HegstadBoplassHegstad161/4 (gbnr.)
HenriksplassBoplassHegstad161/8? (gbnr.)
RøråsBoplassSkjelbred162/7,8 (gbnr.)
LienplassenBoplassSkjelbred162/1 (gbnr.)
???BoplassSkjelbred162/1 (gbnr.)
BorgeplassenBoplassSkjelbred162/1 (gbnr.)
StoremyrBoplassSkjelbred162/1,10 (gbnr.)
ØvreplassBoplassSkjelbred162/3 (gbnr.)
NedrejordetBoplassSkjelbred162/3 (gbnr.)
ØvrejordetBoplassSkjelbred162/3 (gbnr.)
BergsplassenBoplassSkjelbred162/3 (gbnr.)
JannaplassenBoplassSkjelbred162/3 (gbnr.)
TorevollenBoplassSkjelbred162/4 (gbnr.)
RogndalsbråtenBoplassSkjelbred162/4 (gbnr.)
DalseterBoplassSkjelbred162/6 (gbnr.)
SkjelbreddalenBoplassLundteigen163/1,2 (gbnr.)
MadseplassenBoplassLundteigen163/1,2 (gbnr.)
LåveBoplassLundteigen163/1,2 (gbnr.)
SmedeplassenBoplassLundteigen163/1,2 (gbnr.)
SpitplassenBoplassMyre164/10,14 (gbnr.)
Vestre MyresetraBoplassMyre164/17 (gbnr.)
Østre MyresetraBoplassMyre164/25 (gbnr.)
HarstadsetraBoplassHarstad167/1 (gbnr.)
SvendsrudBoplassRakkestad169/1 (gbnr.)
RakkestadsetraBoplassRakkestad169/13 (gbnr.)
HoltesetraBoplassHolte søndre170/19 (gbnr.)
LisetraBoplassLie173/13 (gbnr.)
RistvedtsetraBoplassRistvedt176/8 (gbnr.)
HaugenBoplass??? (gbnr.)
SkarratangenKølabånn??? (gbnr.)
SkarratangenKølabånn??? (gbnr.)
SkarratangenKølabånn??? (gbnr.)
GrasåsenKølabånn??? (gbnr.)
HønegassenKølabånn??? (gbnr.)
FrågåttåsenKølabånn??? (gbnr.)
SvartskurdenKølabånn??? (gbnr.)
UllandsetermyraKølabånn??? (gbnr.)
Spellemannsberga/GalteneKølabånn??? (gbnr.)
Spellemannsberga/GalteneKølabånn??? (gbnr.)
Spellemannsberga/GalteneKølabånn??? (gbnr.)
Ullandsaga/DørsjøKølabånn??? (gbnr.)
KvennetjennKølabånn??? (gbnr.)
HyttevoldenKølabånn??? (gbnr.)
KolbergdalenKølabånn??? (gbnr.)
KolbergdalenKølabånn??? (gbnr.)
KolbergdalenKølabånn??? (gbnr.)
HalssetraKølabånn??? (gbnr.)
KolbergsetraKølabånn??? (gbnr.)
HalshaganKølabånn??? (gbnr.)
Spiten (Travbanen)Kølabånn??? (gbnr.)
KølabånnKølabånn??? (gbnr.)
Nedre GulliksrudKølabånn??? (gbnr.)
HalssmiaRing??? (gbnr.)
HalssmiaSmie/Røstovn??? (gbnr.)
JungerKølabånn??? (gbnr.)
NyvollenTj‘reovn??? (gbnr.)
DunserudhaganTorvmyr??? (gbnr.)
HøystakkmyraTorvmyr??? (gbnr.)
Bergsetermyra (Måsamyr)Torvmyr??? (gbnr.)
AasTorvmyr??? (gbnr.)
AspåsenTorvmyr??? (gbnr.)
LortesetermyrTorvmyr??? (gbnr.)
StoremyrTorvmyr??? (gbnr.)
KolbergdalenTorvmyr??? (gbnr.)
AspesetraTorvmyr??? (gbnr.)
Gullarsrud/AspesetraNavneberg??? (gbnr.)
Gullarsrud/AspesetraNavneberg??? (gbnr.)
Gullarsrud/AspesetraNavneberg??? (gbnr.)
Gullarsrud/AspesetraNavneberg??? (gbnr.)
TjurumstjennNavneberg??? (gbnr.)
TjurumstjennNavneberg??? (gbnr.)
A.Bergs hytteNavneberg??? (gbnr.)
BergsetermyraNavneberg??? (gbnr.)
SpellemannsbergaNavneberg??? (gbnr.)
SteintjennNavneberg??? (gbnr.)
NordsvartskurenNavneberg??? (gbnr.)
KlunderudNavneberg??? (gbnr.)
FløterhyttaNavneberg??? (gbnr.)
LiaplassenNavneberg??? (gbnr.)
GullarsrudgruvaNavneberg??? (gbnr.)
Blygruve ved Nedre GulliksrudGruver??? (gbnr.)
Feltspattgruve ved GulliksrudGruver??? (gbnr.)
GullarsrudgruveneGruver??? (gbnr.)
SkarraengaGruver??? (gbnr.)
Jørandrud BrugGruver??? (gbnr.)
KjennerudvannsgruveneGruver??? (gbnr.)
GrasåsenGruver??? (gbnr.)
SvartskurdenGruver??? (gbnr.)
FrågåttåsenGruver??? (gbnr.)
KolbergåsenGruver??? (gbnr.)
BrennåstjennGruver??? (gbnr.)
SkjelbreddalenGruver??? (gbnr.)
BakkenGruver??? (gbnr.)
BergsgruveneGruver??? (gbnr.)
KolberghaganGruver??? (gbnr.)
KolbergskogenGruver??? (gbnr.)
KolbergskogenGruver??? (gbnr.)
HalshaganGruver??? (gbnr.)
AashaganGruver??? (gbnr.)
HøgsethGruver??? (gbnr.)
BjørvannetGruver??? (gbnr.)
Grølla/TrehjørningenGruver??? (gbnr.)
TjurumtjennGruver??? (gbnr.)
SåsengruveneGruver??? (gbnr.)
BesseberggruveneGruver??? (gbnr.)
KrambudalenGruver??? (gbnr.)
Moe-gruvene (Aasgruvene)Gruver??? (gbnr.)
Fisketretjenn/BrynssetraGruver??? (gbnr.)
HaugsetgruveneGruver??? (gbnr.)
VestfossenGruver??? (gbnr.)
ÅkerTeglverk??? (gbnr.)
GullarsrudTeglverk??? (gbnr.)
BollerudBein-og Stampemølle??? (gbnr.)
GunhildrudBein-og Stampemølle??? (gbnr.)
RauvkleivBein-og Stampemølle??? (gbnr.)
GunhildrudKlekkeri/sag/treoljefabrikk??? (gbnr.)
DørjebruSkysstasjon??? (gbnr.)
RudstuaSkysstasjon??? (gbnr.)
DunserudSkysstasjon??? (gbnr.)
LiverudmoenSkysstasjon??? (gbnr.)
SkogenSkysstasjon??? (gbnr.)
BollerudSkoler??? (gbnr.)
Gamle BollerudSkoler??? (gbnr.)
MastebogenSkoler??? (gbnr.)
Gamle DarbuSkoler??? (gbnr.)
SkogenSkoler??? (gbnr.)
LurdalenSkoler??? (gbnr.)
LundeSkoler??? (gbnr.)
GorudvollenSkoler??? (gbnr.)
MilestenSkoler??? (gbnr.)
Gamle RørenSkoler??? (gbnr.)
RøkebergSkoler??? (gbnr.)
RøkebergSkoler??? (gbnr.)
RøkebergSkoler??? (gbnr.)
BrekkeSkoler??? (gbnr.)
HorneSkoler??? (gbnr.)
StormoenSkoler??? (gbnr.)
HoltehøgdaSkoler??? (gbnr.)
BingenSkoler??? (gbnr.)
FjerdingstadSkoler??? (gbnr.)
MyreslottetBygdeborg??? (gbnr.)
JungercelleneCeller??? (gbnr.)
Eker KobberverkGruver??? (gbnr.)
HøystakkmyrBoplass??? (gbnr.)
Junger-bygdeborgenBygdeborg??? (gbnr.)