Åse Klundelien.

Øvre Eiker kulturminneråd holdt sitt årsmøte den 17. april på Øvre Eiker rådhus. I tillegg til de vanlige årsmøtesakene var det en diskusjon rundt hvilken rolle rådet bør ha i de kommunale saksbehandlingsprosessene og i utformingen av kommunens kulturvernpolitikk. Det ble bestemt å delta i arbeidsgruppa som skal lage forslag til samarbeidsavtaler mellom kommunen og paraplyorganisasjonene for ulike typer frivillige organisasjoner. Når dette forslaget foreligger, vil Kulturminnerådet ta en avgjørelse om hva slags status og form det ønsker å ha.

Åse Klundelien, som har vært nestleder de to siste årene, overtar som leder etter årsmøtet. Nils Petter Hobbelstad, som har sittet i rådet siden starten i 2005 og vært leder siden 2012, overtar vervet som nestleder.

Les årsmøtereferatet

Les kulturminnerådets beretning for 2017/2018