Historien om «Lillebraaten» i Øvre Eiker og folkene som bodde der.

Historien om «Lillebraaten» i Øvre Eiker og folkene som bodde der.

Når historien om Lillebråten skal fortelles, er det nødvendig å gå tilbake i tid og finne ut litt om gårder som lå under «Eker prestegaard». Ved ekstraskatten i 1765 var det 15 husmannsplasser under prestegården. Den ene av disse gårdene kan være den som senere ble...
KORSHORGEN PÅ EIKER – EN HISTORIE OM GÅRDEN OG EIERE OPP GJENNOM TIDENDE.

KORSHORGEN PÅ EIKER – EN HISTORIE OM GÅRDEN OG EIERE OPP GJENNOM TIDENDE.

Denne tegning sto i Eikerposten 4. desember 1985. Tegneren var Bjarne Stuvsrud (antagelig tegnet rundt 1935).  Midt på tegningen ligger hovedhuset på Korshorgen og til venstre hovedhuset på Horgen Søndre, låve, uthus og sauefjøs. Opplysninger samlet av Anne Marie...