Print Friendly, PDF & Email

Axel Helgeland Jernvareforretning

Tekst: Gjermund Glittfjell
og Magne Grønvold NE.
Februar 2020

Axel Helgeland St. Olavsgt.3, Drammen. Foto Erik Helgeland Lisens: CC BY-SA 4.0

Axel Helgeland, St. Olavsgt.3, Drammen. Foto Erik Helgeland Lisens: CC BY-SA 4.0

Grosserer Axel Helgeland (født 1883, død 1962) ble som 17 åring ansatt hos Carl Norløff Jernvareforretning i Drammen. Etter en tid startet han sin egen jernvareforretning (1916), da han overtok firmaet R. Mortvedt & co, grunnlagt 1907, ved Bragernes Torg. Forretningen handlet med småvarer innen jernvare. Axel Helgeland utvidet etter hvert, og fikk spesialavdeling for bygningsartikler, jernvarer, stål, plater og bjelker, kjøkkenutstyr, kortevarer, sportsartikler, støpegods og sprengstoff.

Det var sprengstoffet som tok knekken på hele forretningen på hjørnet av Øvre Storgate og Bragernes Torg. Den 11. august 1920 eksploderte forretningens  dynamittlager, og 9 mennesker ble drept. Forretningen var helt rasert etter eksplosjonen og brannen som oppsto.

Artikkel om eksplosjonen

Eksplosjon Axel Helgeland 11. august 1920. I bygningen til høyre holder Sparebanken Øst til i dag, og tidligere Grand Hotell til venstre. Foto: Spangberg

Eksplosjon Axel Helgeland 1920

Eksplosjon Axel Helgeland 11. august 1920. I bygningen til høyre holder Sparebanken Øst til i dag, og tidligere Grand Hotell til venstre. Foto: Spangberg

Grosserer Axel Helgeland

Artikkel om Drammens handelsstevne 9. juli 1924

I 1921 flyttet Axel Helgeland sin virksomhet til St Olavsgate 3. Bedriften skulle etter dette bare øke sin spesialhandel. Helgeland hadde på slutten av 1930-årene 28 ansatte. Forretningen på hjørnet av St. Olavsgate og Øvre Storgate hadde 14 utstillingsvinduer mot to gater hvor de kunne stille ut varer. Det ble en forretning med alt innen bygg, anlegg og husholdning. Her var Nordia kjøkken og garderober representert sammen med Johnson båtmotorer, båt og campingutstyr. I tillegg hadde firmaet egen bøssemaker med verksted og våpenutsalg. I 1939 ble Axel Helgelands to sønner, Hans Andreas og Alf, tatt inn som medinnehavere i selskapet.
Bedriften økte stadig, og rundt 1950 hadde bedriften ca. 60 ansatte. På 1960- og 70-tallet var alle Axel Helgelands fire sønner involvert i bedriften. 

Axel Helgeland nytt lagerbygg Rosenkrantzgt. 151, Drammen. Foto: Erik Helgeland, Lisens: CC BY-SA 4.0

Hans Andreas som adm.dir, Alf som sjef for sportsavdelingen, Kjell som sjef for kjøkken- og garderobe og Eivind som sjef for industriavdelingen. Alfs sønn, Alf Axel, var sjef for båtavdelingen. I 1972 ble firmaet omdannet til aksjeselskap. 

Firmaet hadde kjøpt opp en del mindre jernvareforretninger, og eide etter hvert Lier Jernvareforretning (Ringeriksveien 32, Lierstranda), Th. Marheim (Bragerhagen 35/37), Brødr. Bardalen (Tollbodgaten 9), Holmestrand Jern- og fargeforretning (Holmestrand) og Ulleberg (Kongsberg). På midten av 70-tallet ble Brødr. Bardalen skilt ut, og Kjell Helgeland overtok eierskapet av denne forretningen.

Axel Helgeland og 4 sønner (Eivind, Hans Andreas, Axel, Alf, Kjell)

Axel Helgeland og 4 sønner (Eivind, Hans Andreas, Axel, Alf, Kjell)

På slutten av 1950-tallet bygget firmaet sitt eget engroslager i Rosenkrantzgaten 151 på Åssiden i Drammen. Lageret sto ferdig i 1959. Etter datidens målestokk var dette det mest moderne engroslageret på Østlandet. Lageret var spesialisert for en ekspansiv engroshandel for jernvarer, verktøy, sportsartikler og byggevarer. I tillegg hadde man bygget opp et båtverksted på eiendommen.
Selskapet utviklet seg således til å bli ett av Norges største handelsselskap innen engros & detalj av bygningsartikler, jernvarer og sportsartikler.

Artikkel i Fremtiden 3. okt. 1959. Nytt lager i Rosenkrantzgt. 151

Annonse i Fremtiden 3. okt. 1959 nytt lager

Forretningsbygget i St. Olavsgate besto av 3 etasjer i tillegg til underetasje. I underetasjen lå avdelingen for kjøkken- og garderobeinnredning, samt boligoppvarming. I tillegg avdeling med skruer, spiker og verktøy for industrikunder. 1. etasje inneholdt detaljhandel med kjøkkenartikler, jernvare og kortevarer. I annen etasje var det bøssemakerverktsted og våpenforretning, salg av båtmotorer og sportsartikler. Det ble også bygget opp en avdeling, kalt Sporty Corner, som solgte sport- og fritidsbekledning. I en periode på 60/70-tallet var det også en avdeling for salg radio og tv. Denne ble lagt ned etter at Aktuell Elektriske etablerte seg i bygningen rett over gaten. Tredje etasje inneholdt kontorer og spiserom. Axel Helgeland hadde sitt eget hustrykkeri. Dette lå i underetasjen, bak skrueavdelingen, i et lokale som tidligere var benyttet av Fremtidens trykkeri. 

Firmaet fikk i 1977 byggetillatelse til nytt jernvarelager og administrasjonsbygg i Ing. Rybergs gt. 91. Størrelsen på bygget var beregnet til 9.440 kvm. Dette prosjektet ble skrinlagt.

I 1979 søkte firmaet om å sette opp et varehus på 5.500 kvm med avdelinger for sport og fritid i tillegg til boligtekstil, glass, stentøy, leker, sko, tekstil, maling, tapet, gulvbelegg, verktøy. I tillegg ønsket firmaet en kaféteria på 200 kvm. Dette varehuset var et tilbygg til eksisterende lagerbygg i Rosenkrantz gt. 151.

I 1980 flyttet firmaet hele sin virksomhet fra St. Olavsgt. 3 til Rosenkrantz gt. 151. Eiendommen St. Olavsgt. 3 ble deretter, i 1981, solgt til Landsbanken.

Første juli 1982 ble forretningsdriften, med resterende varer, solgt til Løvenskiold-Vækerø. Da var det hele over for Axel Helgeland som handelsbedrift, og 78 ansatte mistet jobben ved nedleggelsen. Eiendomsmassen ble beholdt av familien Helgeland.

Axel Helgeland vintersports-katalog 1937

 

Eiker Arkiv har avfotografert Axel Helgelands Vintersportskatalog for 1937. Denne kan du bla i her. Allerede på side en har Helgeland brukt skilegenden Thorleif Haug i reklameøyemed. Vareutvalget er like stort, om ikke større, enn hva et hvilket som helst «senter» kan tilby i dag. Legg merke til prisene.

Kilder:
Eiker Arkiv
Drammen Byleksikon – Per Otto Borgen 2004
Wikipedia