Print Friendly, PDF & Email

Baker Aslesen i Solbergelva

Av: Gjermund Glittfjell
Tilrettelagt av: Anne Gallefos Wollertsen NE
Februar 2017

 

Familien Aslesen kom fra Åssiden til Solbergelva i 1906/07. De bosatte seg etter Gamle Riksvei ( i dag bl.a. Tollefshagan 1 og 3 hvor bakeriet lå). Familien besto av herr Anthon (f. 1866), fru Inga (f. 1865) og barna Arne (f. 1891), Lorentz (f.1894), Karl (f, 1896) og Ivar (f.1900).

Fru Aslesen startet opp sitt eget bakeri med salg av brød, hvetekaker og julekaker i 1907. Etter hvert som Ivar og Lorentz vokste opp, ble også de bakere, og bakeriet var en familiebedrift fram til nedleggelsen i 1958 (?)
Broren Arne var også med som brødkjører. Først med hest og vogn, deretter kom brødbilen på plass, en Ford 1923-modell.

Etter nedleggelsen i 1952 tok Ivar seg jobb i et bakeri i Drammen. Lorentz fikk arbeid som steinbanker ved AS Aaserud Teglverk. Aslesen-brødrene levde hele sitt liv i Solbergelva. Dessverre fikk de ikke noen etterkommere. Da det ble rydda i boet etter Lorentz, fikk Eiker Arkiv et fotoalbum som inneholdt fotoer fra Aslesens liv i Solbergelva.

Vi viser noen av fotografiene her.

 

 

Ivar Aslesen (til venstre) og Lorentz Aslesen

 

På hytta Marigløtt ved Marivann Fra venstre: Lorentz og Anna Aslesen. Helt til høyre: Martha Aslesen

 

Ved Marivann. Martha (venstre) Lorentz (på steinen) og Anna Aslesen (til høyre)

 

Hos Bråthen-jentene 1. rekke fra venstre: Ivar, Martha, Anna og Lorentz Aslesen. Bak fra venstre: Ragna, Hulda og Rudolf Btåthen

 

Badeliv i Marivann. Ivar Aslesen

 

Familien Aslesen:

Anthon Aslesen, født 16. juni 1866 i Lysakereie (sønn av Asle Amundsen og Marthe Christiansdatter), død 12. august 1961 i Solbergelva, gravlagt 19. august 1961 på Nedre Eiker kirkegård. Yrke: Baker.
Han giftet seg med Inga Margrethe Larsen, født 1. juli 1865 på Aaserud (datter av Lars Nilsen og Ellen Marie Corneliusdatter), død 22. september 1950 i Solbergelva, gravlagt 28. september 1950 på Nedre Eiker kirkegård

De  fikk barna:
Arne Aslesen, født 27. august 1891 i Berskau.
Han  giftet seg med Signe Kristance Andersen 19. mars 1899 i Holtsgate 4 i Oslo (datter av Anders Peder Andersson Lans og Sofie Andersdotter), død 17. juli 1987 i Solbergelva.

Lorentz Christoffer Aslesen, Født 22. mars 1894
Han giftet seg med Anna Kristine Hansdatter, 27. desember 1956, født 18. juli 1897i Vinnes, (datter av Hans Simensen og Laura Mathilde Hansdatter), død 15. november 1975 i Solbergelva, gravlagt 20. november 1975 på Nedre Eiker kirkegård.

Karl Aslesen, født 11. juni 1896, død 2. september 1981, gravlagt på Nedre Eiker kirkegård

Ivar Alexander Aslesen, født 16. juli 1900 i Berskau, død 12. september 1992 i Gamle Riksvei 2, Solbergelva, gravlagt 9. september 1992 på Nedre Eiker kirkegård.
Han giftet seg med Marta Hansdatter, født 7. juli 1901. (datter av Hans Simensen og Laura Mathilde Hansdatter)