Print Friendly, PDF & Email

Bakeri på museum

Tekst og foto: Bent Ek

 

I 1912 startet Delmar Villars bakerforretning i Vestfossen, og to år seinere flyttet han inn i lokalene i enden av Storgata, der det siden har vært bakeri, konditori og kafeteria. Høsten 2001 er det slutt på den 90 år lange familietradisjonen, i og med at nye eiere overtar. I den anledning ble det ryddet på loftet, og flere gamle gjenstander ble tatt hånd om av Registreringsprosjektet. Det dreier seg om gamle tiner, kakeformer og bakeredskap, glassdisker, gamle brødkasser og melsikter. Bildet viser Tore Jan Johnsen sammen med et lite utvalg. Nå skal gjenstandene sorteres og registreres, og en del av dem blir nok å se på et utstilling på «Fossesholm Bruget» til sommeren. Selve Cafe Villars fortsetter imidlertid å bestå. Nye eiere vil føre tradisjonen videre, så det blir fortsatt mulig å få seg en kopp kaffe og et stykke kake i de gamle, atmosfærefylte lokalene – om enn ikke fra Villars’ eget bakeri.