Bakke kirke

«Månedens kulturminne» (februar 2012)
Tekst: Bent Ek
01.02.2012

 

Den 10.oktober 1883 var en spesiell dag i Skotselv. Da ble nemlig den nye Bakke kirke innviet, av selveste biskop Carl Peter Parelius Essendrop. Tidligere samme år hadde Bakke også fått sin egen residerende kapellan, som hadded bosatt seg på gården Daler, bygdas nye prestegård.

Da den nye kirken ble innviet i 1883, var det temmelig nøyaktig 80 år siden den første Bakke kirke så dagens lys. Den var et resultat av en langvarig kamp for å få en egen annekskirke for den delen av menigheten som bodde i den nordligste delen av Eiker. Tidligere måtte de dra den lange veien til Haug kirke – nesten to mil for dem som bodde lengst nord i Bingen. Det ble nok en ganske drøy søndagstur på dårlige bygdeveier.

Det var eierne av Hassel jernverk, familien Neumann, som sto i spissen for kravet om egen kirke – rimelig nok, siden jernverket var en stor og viktig arbeidsplass. I tillegg kom sagarbeidere, tømmerfløtere og bønder, så på slutten av 1700-tallet var Skotselv et betydelig strandsted, som utvilsomt kunne ha behov for egen kirke.

Det fikk altså stedet i 1803 – en ganske litn trekirke. Tomten ble skilt ut fra gårdsbruket Bakken, som var en del av den gamle herregården Ulleland. Dermed ble navnet Bakke kirke.

Utover på 1800-tallet fortsatte befolkningen å vokse, og den lille kirken ble raskt for liten. Men herredsstyret prioriterte nye kirker på Nedre Eiker og Fiskum, som kom i henholdsvis 1860 og 1866. Dermed måtte folk i Bakke vente helt til 1881 før de kunne begynne å sette opp en ny og tidsmessig kirke. Arbeidet ble ledet av den kjkente byggmester Eilertsen.
 
Den gamle kirken ble revet og flyttet, men en floitt lysekrone, samt døpefonten, dåpsfatet i sølv og de to kirkeklokkene fulgte med over i den nye kirken. Kirkeklokkene er støpt i henholdsvis 1830 og 1862, den siste av O. Olsen Nauen. Den har følgende innskripsjon: «Fra taarnet vide kalder min klang, menneskernes børn til kirkegang, jeg bringer dem trøst for verdens siød, jeg bringer dem inn til kirken sød.»
Kirken er laftet opp av tømmer, og de første årene sto den med upanelte tømmervegger. Alt i 1889 ble den imidlertid bordkledd utvendig. Det er en korskirke, med hovedskip og to sideskip. Inngang og tårn ligger mot øst og koret mot vest. Den var tegnet av arkitekten D.Omeijer og var «en Copi i forminsket Maalestok af Nedre Ekers Kirke…».
 
Da kirken ble ombygd og restaurert i 1955, ble taket senket og utsmykket med dekorasjoner av kunstneren Ivar H. Thorkildsen. Samtidig ble to glassmalerier, av apostlene Peter og Paulus, som opprinnelig var yttervinduer, men som ble flyttet i 1955 og opplyst med kunstig lys. Det var arkitekt Finn Bryn som sto i spissen for det arbeidet.
 
Det bør også nevnes at det er mange interessante kulturminner på kirkegården i form av jernkors som er støpt ved Hassel jernverk.

Kirken før ombyggingen i 1955.

Kirken etter ombyggingen i 1955.

Kirkeinteriøret før ombyggingen i 1955. 

Altertavlen, som viser Kristi oppstandelse, er malt av den kjente kunstneren Gustav Wentzel.