Print Friendly, PDF & Email

Banken i Solbergelva 1938-1962

Tekst: Gjermund Glittfjell
August 2020

Tett inntil veien ved Gamle riksvei 70 i Solbergelva ligger det et sveitserhus fra 1895.

I dag er det ingen spor igjen etter en aktiv forretningsvirksomhet innen brød og melkeutsalg, tobakksforretning, Londonerbasar, sko og kleshandel, bakeri og bankfilial, for å nevne noe. Den siste forretningsvirksomheten var godteributikk, drevet av Gerda og Johan Pettersen, og bakeri, drevet av Harald Glittfjell, som ble nedlagt i henholdsvis 1972 og 1973. 

Per og Øyvind Lund, Roar Pettersen

I sidebygningen mot vest ble det drevet forretningsvirksomhet à la Londonerbasaren i Drammen, dog i en mindre skala, men med et rikelig varesortiment. Innehaveren her var Hjalmar Libach. Her kunne man få kjøpt det aller meste fra barneleiker, glass, keramikk, steintøy, innramming, til levering av film til fremkalling og salg av produkter fra lokale malere, som Martin Nilsen og Bakke, for å nevne noen. 

Harald Glittfjell og Astrid Grøstad utenfor Libachs butikk

Det var stort sett Astrid Grøstad som betjente butikken sammen med sin tante, Rakel Libach. I bygningen som ligger mot øst ble det drevet bakerivirksomhet fra 1907 og frem til 1973.

Bygningen hvor Libach drev forretning fram til ca. 1960 blir kalt «Banken». Det var dette navnet som pirret min nysgjerrighet. Da jeg overtok eiendommen i 1990, spurte jeg gamle solbergelvinger om hvorfor bygningen ble kalt «Banken». De kunne fortelle at fra midten av 1930-åra ble det opprettet en filial under Nedre Eiker sparebank i Libachs butikk. Eiker Sparebank opprettet filialen den 15. juli 1938 på grunnlag av at det var få solbergelvinger som brukte banken i Mjøndalen. Handelsstanden og de private bankforbindelsene til solbergelvingene helte mot Drammen. Bankens styre mente at en filial i Solbergelva ville gi «sparerne» lettere adgang til bankforretninger. Det ble bestemt at filialen skulle holde åpent to dager i uken, henholdsvis tirsdag og torsdag, på kveldstid. Det var gårdbruker Thorvald Haga som fikk det ærefulle oppdraget med å være bankens funksjonær i åpningstiden. 

Thora og Thorvald Haga.

Haga kom fra Ulverud gård med veska under armen. Libach hadde satt fram to stoler og et bord, og ryddet plass til Haga midt på gulvet i butikken. I «banken» kunne man få gjort sine bankforretninger, som i en hvilken som helst annen bank. Arvid Klausen kunne fortelle at da han i 1960 skulle bygge hus i Fjellveien, fikk han innvilget søknad om huslån i Eiker sparebank, og bevilgning ble ordnet i filialen i Solbergelva. Thorvald Haga hadde hele beløpet med seg, og dette fikk Klausen utbetalt kontant.

Libach flyttet sin forretning til Gamle riksvei 88 i slutten av 1950-tallet, mens bankfilialen fortsatte en stund til.

Rasmussens butikk i 1938, Ellen Rasmussen, Richard Rasmussen, Johan Pettersen, Gerda Pettersen og Grethe Pettersen på sykkel.

Det er sparsommelig med opplysninger om filialen i Solbergelva, en regner med at det hele var slutt rundt 1962.