Print Friendly, PDF & Email

Tur med Barnas Historielag til Geithol Befestning –
Batteriet – i Nedre Eiker 4. juni 2014

Foto: Anne Gallefos Wollertsen, NE
13.06.2014

Geithol Befestning – Batteriet – i Nedre Eiker ble anlagt for ca 100 mann og 6 feltkanoner av typen Schneider Canet. Påbegynt 1898 som et ledd av forsvaret ved en evt. krig med Sverige i forbindelse med unionsoppløsningen.

Les mer om Batteriet!

På skansen Geithol Befestning – Batteriet – i Nedre Eiker

Ved sikteplata. Drammensdalen i bakgrunnen.

Kveldsmat på Batteriet.