Print Friendly, PDF & Email

Batteriet på Solbergmoen

Tekst funnet i M. Hamarstrøms dokumenter
Skrevet høsten 1955
Tilrettelegging: Magne Grønvold NE
og Gjermund Glittfjell
November 2020

Den 120 meter lange dekningsgraven til beskyttelse av hester og vogner. Bildet er fra ca.1950 og er tatt av Brastad.

Denne teksten ble funnet som et enkeltskriv blant en mengde andre dokumenter. Den gir oss nye opplysninger om Batteriet på Solbergmoen. Vi har transkribert dokumentet, og gjengir det her slik det er opprinnelig.

I 1903 ble det bygget et batteri oppe i Solbergfjellet, Solbergmoen med tilhørende vei som begynner ved hovedveien nede ved …….(Eiker Arkivs anmerkning: skal nok være Fredtun).

Den første del av vollen – den som venner mot Drammen er ganske lav, mens den annen del av vollen som går i flukt med den første er 2 meter høy og bygget opp av løs sten.

Batteriet har en fin utsikt over Solbergelven og Drammen fremrykkende fiende

Batteriet har ikke vært i bruk – heldigvis for en vel si. Det har ikke blitt foretatt noe med det, hvorfor den høye muren – vollen – begynner og ramle sammen litt. Dog ikke mer at en dugnad lett kunne utbedre skaden.

Den øvre delen av veien er også skadet men ikke helt ødelagt.

Batteriet er av kommunen overlatt til Solbergelven vel, og en får håpe at deres vel tar seg av saken. Solbergelven vel anskaffet en flaggstang deroppe før første juni 1955 og har et stevne der den 5. juni

Tale var M. Hamarstrøm og kaptein Skiperud fra Drammen.

En av de som i år 1903 var med å bygge opp batteriet farveren Sigurd Bjørnstad var sammen med sin Frue på stevnet.

Festningens høyde over havet ca. 90 mt. Den første del av festningen er satt opp av . (uleselig). Den annen del av alm. Småsten.

Johan Eriksen Antonsen fortalte at det var en kaptein Lunde som var den første som beså seg om i Aasen for å finne et lagelig sted. Johan Eriksen var i følge med han.

Etterpå kom løytnant Sandberg, curer Hoff og sjersant Bøcmann for å stikke opp. Johan Eriksen var med som flisegutt for en løn av kr. 2 pr dag.

Formann Johan Pettersen var formann for den første del den lave og halve veien

Olaus Syversen var formann for den annen del- den lange og halve veien.

En Otto Karlsen var smed

Batteriet ble satt opp i løpet av sommeren og høsten sa Johan Eriksen.