Print Friendly, PDF & Email

Beboere i Mjøndalen 1870

Tekst: Jonn H. Eriksen
28.05.2008

Slektsgransker Jonn H. Eriksen har laget denne interessante oversikten over beboere på de ulike plassene i Mjøndalen etter et gammelt kart fra 1870. Her burde mange mjøndølinger finne tilbake til sine aner!

Kart over eiendommen Mjøndalen ca 1870  (Kartet er av dårlig kvalitet og vi anbefaler å printe det ut for nærmere studium).

Eiendom nr 1.  ”Trollerud”, Erik Korsvildsen Dahl.
Erik var sønn av brennevinsbrenner Korsvild Olsen og Elen Jansdatter. Dette var imidlertid Elens hjem. Hun var datter av Jan Pedersen og Else Jensdatter.
Else og Jan er også opphavet til Jensen-slekta i Mjøndalen/Krokstadelva.
Erik ble gift med Maren Sofie Hansdatter, datter av Hans Sørensen og Marthe Marie Christensdatter. Hun var født i Hurum.
De fikk følgende unger: Elise Marie, Hagbardt Marinius, Emma Sofie, Thora Karoline, Klara Margrethe og Oskar Alfred. Alle med etternavnet Dahl. Av disse har jeg bare funnet at Elise og Thora ble gift. Elise ble gift med Nils Kristian Larsen og fikk tre unger Nelly, Signe og Eugen med etternavnet Aaserud. Her ble Signe gift med Hans Sjønnegård og ble mora til Jonn Sjønnegård. Thora ble gift i Drammen med Martin Ludvig Larsen.

Eiendom nr 2. ”Bruksforeningen”. Dette var også på den tiden stedets skolehus og huset
læreren Tollef Olsen fra Ringsaker. Han var gift med Birthe Olsdatter som også kom fra Ringsaker. Tollef  og Birthe fikk fem unger, alle født i Mjøndalen. Disse var: Ole Arndt, Elise Marie, Theoline Marie, Othilie og Mathias, alle tok etternavnet Rygh. Elise Marie ble gift med Olaus Nilsen, han var sønn av Nils Christofferen og Maren Paulsen. Nils var yngste sønn av ”Eidsvollmannen” Christoffer Borgersen på Hoen. Og Maren var datter av Hans Paulsen, sagfogd på Møllenhof i Krokstadelva.
Elise og Olaus ble boende på Nedberg og fikk ungane: Berthe Marie, Maren, Nils, Ole, Thor og Sverre, alle med etternavnet Nedberg. Berthe Marie hadde sønnen Sverre Nedberg. Maren ble gift med Jens Haftorn og fikk ungane Thorleif, Birger, Signe, Erling og Esther, alle med etternavnet Haftorn.
Nils fikk først sønnen Leif, så datteren Gudrun Helene, begge født i 1906. Han ble gift med Petra Marie Frøshaug i 1930 og fikk ungane Solveig Karin og Reidun Marie. Alle med etternavnet Nedberg.
Tollefs datter Othile ble gift ble gift med Kristoffer Hansen, Hvidsten. Sønn av Hans Jørgen Larsen og Anne Kristoffersdatter.
Den yngste ungen til Tollef ble Mathias, som også ble skolelærer i Mjøndalen, ble gift med Anna Pauline  Pedersdatter. Hun var datter av Peder Haagensen og Randine Birgitte Orning. Mathias og Anna Pauline fikk 10 unger (to døde tidlig), ungane var : Peder, Birgit, Thorleif, Dina, Ågot, Ole Arnt, Håkon og Nora, alle med etternavnet Rygh. Her har jeg funnet at Birgit ble gift med Nils Eugen Hallan. Ågot ble gift med Hans Georg Smith Hansen og ble foreldrene til Per Smith Hanseen. Datteren Nora ble gift med Kolbjørn Sand Hansen.

Eiendom nr 3. ”Nyhus”. Eier Hans Andreas Andersen, sønn av Anders Andersen og Kirstine
Johannesdatter. Født i Åsen og bror av Arne Andersen som ble starten på ”Arnesen-slekta” i Mjøndalen. Andreas ble gift med Elen Marie Nilsdatter, datter av Nils Jaensen og Malene Haagensdatter. Hun er født på eiendommen Oseth som blir beskrevet senere. Jeg har funnet ni unger etter dem, men ingen barnebarn. Flyttet de til Amerika? Ungane var:  Anton, Nils, Gina, Torvald, Edvard, Malia, Edvard Nicolai, Håkon og en ny Edvard Nicolai.

Eiendom nr 4. ”Nyhus”. Eier Ole Hansen, sønn av Hans Hansen og Marit Larsdatter. Ole er
født på Bålrud og har ni søsken hvorav syv fikk etterkomere. Noen blir nevnt ; Senere. Ole ble gift med Helene Nilsdatter fra Hof, og var datter av Nils Pedersen. Ole og Helene fikk syv unger, som var: Marianne (som fikk datteren Olga Nilsine), Pauline, Hans, Marthine, Gina Kristine, Nils og Mathias, alle etternavnet Olsdatter/Olsen.

Eiendom nr 5. ”Briskehaugen”. Eier Arne Andersen, sønn av Anders Andersen og Kirstine
Johannesdatter og bror av Hans Andreas Andersen på Nyhus, over.
Arne fikk først ei datter med Mari Gulbrandsdatter som ble døpt Elisabeth. Hun ble gift med Kristian Hansen, Bålrud og fikk ungane: Hans, Magnus, Gustav, Anton og Maren Kirstine. Hans ble morfaren til bl.a. Vidar Hansen i Drammensveien. Anton som bl.a. ble oldefaren til Anne Berit og Thore Kristiansen på Munkhaughjørnet. Maren Kirstine ble gift med Peter Viken.
Arne ble gift i 1847 med Karen Korneliusdatter, datter av Kornelius Christoffersen og Berthe Tronsdatter i Åsen.
Arne og Karen fikk disse ungane: Karoline, Anton, Birthe Marie, Elen Sofie, Karl, Magnus, Bernhard, Maren Christine, og Emil. Alle med etternavnet Arnesen.  Her ble Karoline Hans Kristian Eriksens andre kone og ble mor til Magnus ”Durt” Eriksen og Arne. Anton ble gift med Lise Jacobsdatter og fikk ungane: Helle Marie, Karen Sofie, Alfred, Jacob, Emil, Arne, Sigrid, Olga og Anna. Alle med etternavnet Arnesen. Videre ble sønnen Karl gift med Elise Andersdatter og fikk ungane Arne, Anders og Emil Arnesen.
Den neste sønnen som fikk unger ble Magnus som sammen med Emilie Olsdatter fikk dattera Bertha som ble gift med Arnt Georg Gundersen og foreldre til Ernst Gundersen Arnevik. Så kom Bernhard som ble gift med Marthe Andersdatter og fikk ungane: Anders (faren til Aagot og Henry), så søstera Dagny Marie som ble Sigurd Pettersens første kone, og mora til bl.a. Randi Pettersen.

Eiendom nr. 6. ”Granvolden” Eier Hans Christensen, sønn av Christen Johannesen og Mari
Borgersdatter. Hans var sagmester.      Han var gift med Boel Marie Andersdatter, datter av Anders Andersen og Berthe Marie Larsdatter fra Teie.
De fikk to døtre, Maren Christine og Berthe Andrine. Den første ble gift med Godberg Larsen fra Suterud og fikk ungane: Simen, Adolf, Boel Maria, Lars, Lina og Othilie Marie. Ingen barnebarn? Den andre dattera Berthe Andrine ble gift med Lars Martinsen, sønn av Martin Larsen og Johanne Andersdatter på Suterud. De fikk 10 unger, som ble: Martin, Hans, Betzy, Bertrand, Lina Othilie, Anders, Johan, Margit Kristine, Lina Othilie og Åsta Johanne.
Her har jeg finni etterkommere etter Bertrand som ble gift med Inga Myrvold, ei datter? Deretter Johan som giftet seg fransk, Catrine Marie Gourmeten, og ble far til Francs Bellon og Magda Helene.
Margit Kristine ble gift med Ruben Jonas Andersen. Lina Othile ble gift med Harald Sigurd Solberg og fikk ungane: Elsa, Gerd, Aase, Alf, Margit og Sverre.
Elsa ble gift med Arne Karlsen, Aase ble gift med Kåre Pedersen, Alf med Ingrid Olberg, Margit med Knut Gustavsen og Sverre med Hedvig Borgersen.
Lars og Berthes yngste datter ble gift med Jon Rudolf Glans.

Eiendom nr.7. ”Guldhaugen”. Beboer Godberg Kristoffersen, sønn av Christoffer
Gulbrandsen og Ane Hansdatter. Godberg var sagmester,som sin far. Han ble gift med Helle Marie Pedersdatter, datter av Peder Hansen og Mari Johnsdatter på Solløs.
Godberg og Helle fikk ingen unger. Godberg hadde ei halvsøster og to ”hele”, den eldste av disse var Anne Karine som ble gift med Hans Jahnsen og fikk to sønner, Magnus og Kristoffer Hansen. Kristoffer ble gift med Dina Othilie Hansdatter og fikk tre unger: Hans, Karl og Maren Mathea. Karl ble bl. fl. far til Magnus Hansen, Dora Kristoffersen og Roald Kristoffersen.

Eiendom nr. 8. ”Guldhaugen”. Beboer Gunder Gundersen, sønn av Gunder Gundersen og
Gunhild Iversdatter. Født i Drammen. Ble gift med enken etter Anders Hansen, Berthe Maria Andersdatter, datter av Anders Jacobsen og Inger Kristiansdatter fra Krogstadelva. Gunder og Berthe fikk sammen syv unger: Gunerius, Anders, Boel Marie, Ingeborg Marie, Maren Kirstine, Magnus og Gustav. Alle med etternavn Gundersen. Av disse dro Gunerius til Amerika, Anders ble gift med Bolette Nilsdatter og fikk 9 unger som jeg ikke har funnet etterkommere på.
Så Boel Marie som ble gift med Nils Kristensen Bollerud som også fikk 9 unger, her har jeg bare etterkommere på sønnen Hans som er bl. a. er far til Tron Bollerud.
Ingeborg Marie ble gift med Andreas Marius Thoresen og fikk sønnen Adolf Gunerius. Maren Kirstine ble gift med Olaf Bertrand Andreassen.
Magnus ble gift med Hanna Olava Ellefsdatter og fikk 6 unger. Av disse ble sønnen Ellef Marinius gift med Rakel Marie Kristoffersen og datteren Magda Lagerta som ble gift med Ludvig Kristoffersen.
Sønnen Gustav ble gift med Othilie Andersdatter og fikk 9 unger, hvor de som jeg har funnet etterkommere på er: Arnt Georg som ble gift med Bertha Kaspara Arnesen (nevnt over), så sønnen Einar som ble gift for andre gang med Klara Elvine Gustavsdater og fikk datteren Norma. Så datteren Gunvor Othilie som ble gift med Nils Otto Solberg, deretter datteren Magda som ble gift med Kristian Berget i Krokstadelva et sted søsteren Kristiane også ble, gift med Karl Erling Ellingsen.

Eiendom nr. 9. ”Langviken”. Beboer Johan Nilsen, sønn av Nils Olsen og Marthe Jensdatter.
Hans foreldre var ikke gift, men moren ble gift med Christen Jensen fra Konnerud så Johan fikk halvsøsknene Hans, Andreas, Else Marie og John Christensen. Andreas ble boende på Viksetra og Else Marie fikk barn på Vinnes. Johan var ”samboer” med Anne Karie Kristoffersdatter i 1875 som var søstra til Godberg på ”Guldhaugen” (over) og beskrevet der.

Eiendom nr. 10. ”Tronrud”. Dette er den eiendommen som John Munkhaugen har restaurert
inderst  i Fjerdingen. Beboer Hans Eriksen, sønn av Ole Christoffersen og Larene Olsdatter. Hans hadde en sønn med Elen Kirstine Nilsdatter som var Magnus Hansen som fikk 11 unger med Eleonora Helene Marie Johannesen. Den eldste av ungene var Edle Joneda som ble gift med Olaus Mihle. Hans ble senere gift med Karoline Sørensdatter og fikk der tre unger: Konstanse Semine, Laura og Erik Hansen. Konstanse ble gift med Hans Herman Antonsen Rygh, 6 unger. Laura ble gift med Olai Martiniussen Hval og ble foredrene til alle med det etternavnet i Mjøndalen. Erik ble far Sverre og Hans Eriksen.

Eiendom nr 11. ”Tronrud”. Beboer Ole Eriksen. Bror av Hans over. Ole ble gift med Kristiane
Knutsdatter, datter av Knut Christensen og Ambjør Helgesdatter. Hun var født under eiendommen Skar mellom Hokksund og Knivedalen. De fikk 7 unger: Kristoffer, Pauline, Lovise Andrea, Erik, Gulbrand, Karoline og Karl Godberg Olsen. Av disse har jeg funnet etterkommere på: Pauline ble gift med Magnus Nilsen, 2 unger. Lovise Andrea som ble gift med Kristoffer Pedersen og ble foreldre til bl.a. Ludvig Kristoffersen som bodde på eiendommen Evjen ved Eiker Papirfabrikk. Så Erik Olsen som sammen med Marthin Nilsdatter Munkhugen ble mine oldeforeldre og de fikk ungane: Berta Marie, Anna Othilie, Ole(min bestafar), Karen og Elma Marie. Berta ble gift med Sigurd Bernhard Olsen Nygård, Anna Othile ble mora til Reidar og bestemora til Didrik og Erik. Ole fikk først en sønn med Jenny Birgitte Andrasdatter som het Arvid Monrad Jørgensen. Ble siden gift med Ingeborg Torine Berntsdatter fra Arendal og fikk 7 unger hvor min far Harry var en. Den yngste dattera til Erik ble Elma Marie gift med Simon Engstrøm. Ole og Kristianes neste barn som fikk etterkommere er Gulbrand som i ekteskap med Inger Dorthea Jacobsdatter fikk 8 unger. Av disse ble Ole Kristian som ble bestefaren til Arvid Borgersen.
Den siste med etterkommere etter Ole og Kristiane ble Karoline som ble gift med Hans Kristiansen (nevnt over) og hvor yngstedattera ble mora til Vidar Hansen i Drammensveien.

Eiendom nr. 12. (Uten navn på kartet) Beboer Hans Jacob Andersen, sønn av Anders
Jacobsen og Mari Svendsdatter. Han ble gift med Anne Regine Jacobsdatter, datter av Jacob Haavaldsen og Margrethe Nilsdatter. Født på Korvald.
Dette er starten på Ekornrud-slekta, og de fikk disse ungane: Amalie, Mina Jørgine, Anna, Hanna Randine, Jørgen og Anders, med etternavn Hansen eller Ekornrud. Eldstedattera Amalie ble gift med Olaus Wilhelmsen Skau og ble bl.a. bestemora til vår tidligere kultursjef Tor Harald Skau. Den nest eldste Mina Jørgine ble mora til Hildur Margit Ekornrud. Datteren Anna ble gift med Simon Martinsen Mihle og ble bl.a. mora til Oskar Mihle. Hanna Randine ble gift med broren til Simon, over, Hans Sigvardt Martinsen Mihle, 5 unger.
Jørgen Ekornrud ble gift med Inga Marie Larsdatter og fikk 10 unger hvor en var Ludvig Ekornrud. Den yngste sønnen var Anders som i to ekteskap fikk fem unger.

Eiendom nr. 13. ”Haugen”. Beboer Peder Andersen, sønn av Anders Andersen og Kirstine
Johanesdatter. Bror av Hans Andreas Andersen, over. Ble først gift med Ingeborg Marie Knudsdatter, datter av Knud Pedersen og Gjertrud Evensdatter. Født under Dahler. Ble for andre gang gift med Anne Marie Madsdatter, datter av Mads Olsen og Mari Larsdatter. Født under Rygh. I første ekteskap fikk han disse ungene: Minda Chrestelle, Anne Carine, Anton og Ingeborg Maria. Her har jeg ikke funnet etterkommere i dagens Eiker. I andre ekteskap fikk han disse ungane: Magnus, Karl Johan og Mathias. Tippoldebarnet her er Vidar Dagfinn Øen på Steinberg.

Eiendom nr. 14. ”Engen”. Beboer Anders Johnsen, sønn av John Andersen og Anne Gundersdatter. Ble gift med Larine Engebretsdatter, datter av Engebret Larsen og Kirstine Larsdatter. Født i Skotselva. Hun var søstra til Lars Engebretsen som var bestefaren til Lars Korvald. De fikk disse ungane: Johan Anton, Kirstine, Anne Marie, Guri Emilie, Engebret og Elise Andrea. Her har jeg bare funnet etterkommere på den eldste, Johan Anton. Han var for øvrig stortingsmann i flere perioder rundt forrige århundreskifte. Han var for øvrig bestefar til de berømte ”Engen”- brødrene som slo seg stort opp på skihopping i U.S.A. Han var også bestefar til Yngvar Gaathaug i Krokstadelva.

Eiendom nr. 15. Uten navn på kartet. Beboer Johan Andersen, sønn av Anders Arnesen og Kirstine Johannesdatter. Flere av hans brødre er nevnt over. Han ble gift med Ingeborg Marie Madsdatter, datter av Mads Olsen og Mari Larsdatter(Mari fra Hestemyra), og søstra til Anne Marie Madsdater over. De fikk to unger som jeg ikke har funnet etterkommere etter.

Eiendom nr. 16. ”Åsplassen”. Beboer Johannes Kristensen, sønn av Kristen Johannesen og
Mari Borgersdatter. Ble gift med Boel Thorine Johannesdatter. Datter av Johannes Larsen og Marthe Gaulsdatter. Født på Dahler. De fikk disse ungane: Marteh Marie, Christine, Karoline, Elen Johanne, Johannes, Christen, Lars, Hans og Othilie Nicoline. Av disse har jeg bare funnet nålevene etterkommere etter Christen, han ble via datteren Kristine bestefar til Kristian og Edvin Engstrøm.

Eiendom nr. 17. ”Kopop”. Beboer Kristoffer Hansen, sønn av Hans Andersen og Gunhild Andersdatter. Ble gift med Kirsti Gulbrandsdatter, datter av Gulbrand Andersen og Kirsti Christoffersdatter. Født i Åsen. De fikk disse ungane: Hanna Marie, Gunhild. Gulbrand, Karl, Magnus og Anders. Her ble sistnevnte bestefaren til Finn og Anders Andersen og dermed oldefaren til Arnfin Bye Andersen på Krok.

Eiendom nr. 18. ”Bålrudbråthen”. Beboer Anders Andersen, sønn av Anders Andersen og Kirstine Johannesdatter. Ble gift med Boel Larsdatter, datter av Lars Larsen og Malene Halvorsdatter. Født på Holmen i Krokstadelva. De fikk diss ungane: Birthe Christine, Andreas, Lars, Maren Regine, Malene Sofie, Johan og Anette. Jeg har ikke funnet nålevende etterkommere etter disse.

Eiendom nr. 19. ”Bålrudbråthen”. Beboer Kristian Hansen, sønn av Hans Hansen og Mari
Larsdatter. Født i Bålrud. Ble først gift med Elisabeth Arnesdatter(Nevnt over), datter av Arne Andersen og Mari Gulbrandsdater. De fikk disse ungane: Hans, Magnus, Gustav, Anton og Maren Kirstine. Etterkommer nevnt over. Kristian ble gift for andre gang med Anne Birgitte Ellefsdatter, datter av Ellef Hansen og Marie Larsdatter. Født på Hakagården på Konnerud. De fikk disse ungane: Karl Alfred, Emil og Marie Emilie. Marie Emilie ble gift med Ludvig Grinerud og ble mora til Astri Johanne og Valter Normann (Valle) Grinerud.

Eiendom nr. 20. ”Bålrud”. Beboer Hans Hansen, sønn av Hans Hansen og Marie Nilsdatter, Halvbror av Kristian(over). Ble gift med Mari Gulbrandsdatter fra Modum og de fikk disse ungane: Gulbrand, Maren Mathea, Hans, Karoline Valborg, Elise Marie, Dina Othilie og Mina Anette. Her ble eldstesønnen Gulbrand bestefaren til tidligere stortingsmann Kåre Kristiansen. Og Dina ble bestemora til Magnus Hansen i Mjøndalen og Roald Kristoffersen i Krokstadelva.

Eiendom nr. 21. ”Bålrud”. Beboer Erik Hansen, sønn av Hans Hansen og Marie Nilsdatter,
broren til Hans, over. Født på Kopop. Ble gift med Karen Kirstine Christensdatter, datter av Christen Olefsen og Birthe Marie Samuelsdatter, født under Rygh. De fikk disse ungane: Magnus, Maren, Hans, Karoline, Julie, Maria, Otto og Christoffer. Av disse ble Julie gift i Kroken i Krokstadelva med Andreas Jensen og ble oldeforeldre til bl.a. Ole Hammerborg i Mjøndalen. Ottos eldste datter Alma ble i ekteskap med Nils Thorleif Kristiansen besteforeldre til bl.a. Oddbjørn Kristiansen og Vidar Andersen henholdsvis i Mjøndalen og Steinberg.

Eiendom nr. 22. ”Oseth, nordre”. Beboer Hans Jacob Nilsen, sønn av Nils Jaensen og
Malene Haagensdatter. Ble gift med Maren Karine Hansdatter datter av Gunhild Thorsdatter. Maren ble født i Skoger, hennes mor var fra Sigdal.
De fikk disse ungane: Anton, Nils, Gina, Thorvald, Edvard, Malia, Håkon og Edvard Nicolai. Har ikke funnet etterkommere etter disse barna.

Eiendom nr. 23. Oseth-søndre”. Beboer Anders Olsen, sønn av Ole Christoffersen  og
Gunhild Chistoffersdatter. Ble gift med Anne Pedersdatter, datter av Peder Gundersen og Kari Andersdatter. De fikk diss ungane: Ole, Gunhild Mari og Anne Karine. Her har jeg bare funnet etterkommere på Gunhild Marie, hun ble gift med Nils Christoffersen og deres datter Amalie ble gift med Andreas Chirstensen Møller og hadde bl. fl. sønnen Arne Møller.

Eiendom nr. 24.Uten navn på kartet. Beboer Nils Jaensen Oseth, han ble gift med Malene
Haagensdatter, datter av Haagen Augustiniussen og Mari Andersdatter. De fikk disse ungane: Anne Karine, Haagen, Elen Marie, Hans Jacob og Johan. Anne Karine ble gift med skolelærer Ole Clausen fra Horne, flyttet til Lier, Elen Marie ble gift med Hans Andreas Andersen, over. Sønnen Hans Jacob på eiendom nr. 22.

Eiendom nr. 25 Uten navn på kartet. Beboer Kristian Eriksen, sønn av Erik Christoffersen og
Larene Olsdatter. Han ble gift med Maren Regine Larsdatter, datter av Lars Christoffersen og Aase Hansdatter. De fikk disse ungane: Larsine, Erik, Godberg. Amalie, Lina, Elma Marie og Anne Karine. Her kan nevnes at Godbergs sønn Arne sammen med kona Aagot Therese Karoline Nilsen vel var de som startet bensinstasjonen i Arbeidergata som deres datter Mary senere overtok. Kristian og Marens yngste datter ble gift med Johannes Krogsrud og mora til Aase Margaret og Alfhild.

Eiendom nr. 26. Uten navn på kartet. Beboer Anders Jacobsen, sønn av Jacob Larsen og
Mari Svendsdatter. Født i Skotselva. Han ble først gift med Mari Svendsdatter, datter av Svend Pedersen og Anne Hansdatter. Hun født i Mjøndalen. De fikk disse ungane: Hans Jacob, Andreas, Anne Karine og Lars Petter. Hans Jacob ble starten på ”Ekornrud-slekta”. Anders ble senere gift med Maren Kirstine Nilsdatter, datter av Nils Gundersen og Ingeborg Mortensdatter. Hun ble født på Korsgård. De fikk disse ungane: Magnus, Nils, Johan Christoffer, Marthine, Mathias, Ingeborg Marie og Karoline. Den eldste, Magnus, ble starten på ”Høibak-slekta” i Mjøndalen. Ingeborg Marie ble gift med Olaf Wold hvor en sønn ble Ragnvald som igjen ble far til Reidar og Rolf Wold i Mjøndalen. En annen sønn av Ingeborg Marie ble Ottar Wold i Krokstadelva.

Eiendom nr. 27. Uten navn på kartet. Beboer Simen Borgersen, sønn av Borger Christoffersen
og Marie Simonsdatter. Simen er født under Lysaker i Krokstadelva. Han ble gift med  Siri Hansdatter, datter  av Hans Torgersen og Gunhild Olsdatter. Hun er født i Sigdal. De fikk disse ungane: Martin, Gunelius, Hans, Borgine, Gunhild Maria, Borger og Karen Maria. Etter sønnen Martin ble de fleste hetende Mihle. Etter Hans finner vi bl. fl. Frank Brattlie. Etter sønnen Borger kommer bl. fl. Kolbjørn Borgersen.