Print Friendly, PDF & Email

Bekkekvernene

Den mest utbredt av disse tekniske innretningene har utvilsomt vært bekkekvernene. Alt i middelalderen ble det vanlig at gårder hadde egen kvern dersom de hadde et fossefall i nærheten som egnet seg. Prinsippet var det samme som når en malte kornet ved å gni det mellom to steiner, men istedenfor å dreie steinene rundt med muskelkraft, brukte en et vannhjul for å dra møllesteinene.

Gammel mølle med overfallshjul