Print Friendly, PDF & Email

Bevilgninger til Tingstua og Kulturminnerådet

Kommunestyret bruker penger på kulturminnevern

Den 25. mai 2011 bevilget kommunestyret i Øvre Eiker over 1,5 millioner kroner til kulturminnevernet i kommunen. 1 million går til istandsetting av Tingstua samt Stallbygningen ved Sorenskrivergården, mens 500.000 kroner skal brukes som kommunens andel til brannsikring av kirkebygninger. Dessuten fikk Kulturminnerådet en tilleggsbevilgning på 100.000 kroner, som skal brukes til arbeidet med synliggjøring av Eikers historie.

Kulturminnerådet er svært fornøyd med disse bevilgningene og vil forsøke å skape mest mulig kulturminnevern for den summen som rådet nå disponerer. På juni-møtet ble det bevilget 10.000 kroner til skilting av funnstedet for Hoen-skatten og 5.000 kroner til å fortsette skiltingen av bygninger i Gamle-Hokksund. Resten av midlene vil bli disponert i løpet av høsten.