Print Friendly, PDF & Email

Bøker

Eiker Arkiv samarbeider med folkebibliotekene om å samle aktuell lokalhistorisk litteratur og gjøre den tilgjengelig. Nedenfor kan du søke i katalogene, eller du kan besøke

Søk i katalogen ved
Øvre Eiker Bibliotek

 

Aviser og  tidsskrifter

Eiker Arkiv har også samlinger med aviser, avisutklipp og tidsskrifter – blant annet originale papirutgaver av Drammens Tidende/Buskeruds Blad og Fremtiden fra hele 1900-tallet. Dette oppbevares ved vår avdeling på Solberg Spinderi og er tilgjengelig der i åpningstidene.

Arbeidet pågår med å registrere artikler fra Eikerbygdene, og dette skal etter hvert publiseres i en database. Her kan du finne en foreløpig oversikt over

registrerte artikler fra Drammens Tidende i perioden 1866-1958

 

 

Digitalt bibliotek

Det arbeides også med å digitalisere bøker, artikler og avisutklipp fra Eiker. Dette skal etter hvert knyttes opp mot Eiker Bibliografi, der det også skal lenkes til kilder som er digitalisert på Nasjonalbibliotekets bokhylla.no.

En del av det materialet som Eiker Arkiv har digitalisert, er foreløpig tilgjengelig i

 

 

Eiker Leksikon

Eiker Leksikon bygges opp på lokalhistoriewikien. I tillegg til å være et oppslagsverk, vil dette gjennom kildehenvisninger og lenker til artikler på nettet også bli et redskap for å finne interessant litteratur og kildemateriale. Besøk