Print Friendly, PDF & Email

Bibliotekhistorie fra Eiker

Kilder: Eiker Arkiv og Eikerbladet.
Tekst: Gjermund Glittfjell og Anne Gallefos Wollertsen, NE
26.06.2003.
Sist oppdatert 20.09.2010.

Private donorer
Allerede så tidlig som i 1806 ble befolkningen på Eiker skjenket en egen boksamling. Det var amtmann Emanuel Rafn og saugfoged Testmanns boksamlinger som var donatorene i denne sammenheng.

Selskabet for Egers Vel
I 1837 ble Selskabet for Egers Vel stiftet. Egers Vel var starten på de bibliotekene vi har i dag. Bokbytte skjedde hver søndag etter gudstjenesten. Samlingen inneholdt rundt 300 titler i starten. I 1861 var samlingen kommet opp i 557 ulike titler. Det var historiebøker, fagbøker innen jordbruk og hagestell, «lov og rett-bøker» samt en del bøker med religiøst innehold. Selskabet fikk også økonomisk støtte av kommunen. Den første ansatte bibliotekar var lærer Bjørhus.

I løpet av 1870-årene avgikk selskapet en stille død. De bøker og tidsskrifter som ikke var kommet inn til selskapet, ble på befolkningens hender, resten havnet på loftet på Hokksunds gamle tingstue. Disse bøkene ble senere gjenfunnet av medarbeidere i det nåværende Eiker Arkiv. Bøkene og tidsskriftene er i dag renset og restaurert av lokalhistoriebibliotekar Anne Karine Smith.

Eiker Arkiv avd. Nedre Eiker er i dag meget interessert i å overta gamle boksamlinger, tidsskrifter eller annen gammel litteratur, slik at vi kan bygge opp igjen noe av det gamle biblioteket.

Kommunalt bibliotek fra 1909
Det var først den 7. februar 1908 at en kommunal komité ble nedsatt for å videreføre tanken om et fast kommunalt bibliotek, og biblioteket ble åpnet i februar 1909.
I Mjøndalen lå biblioteket i Strandveien, og i Krokstadelva ved Krokstad skole. Første året hadde Krokstadelva 320 bøker og Mjøndalen 301. Man kunne bare låne én bok av gangen, men utlånet var likevel meget bra:
I løpet av året ble bøkene lånt ut 6.528 ganger; 3.089 i Krokstadelva og 3.439 i Mjøndalen. I dag ligger utlånet på ca 80 000 bøker i året, og antallet bøker på biblioteket er om lag 5000.

Jubileumsåret 2009 – kulturelt møtested
I jubileumsåret 2009 blir jubileet markert på høsten, men først skjer det mye spennende på biblioteket med utstillinger, konserter og andre ulike forestillinger. Biblioteket er med andre ord blitt et kulturelt møtested, og biblioteksjef er Pål Ødemark.

Mange foreninger og bedrifter hadde ved siden av det kommunale folkebibliotek sine egne bibliotek og leseforeninger. Her kan nevnes: Losje Bikubens lesesirkel, Solberg spinneri og Mjøndalen gummis bokutlånssamlinger til foreningens medlemmer og bedriftens ansatte.

Nedre Eiker bibliotek feirer altså 100 år i 2009, og det vil i den anledning bli lagt ut små historier og saker som har med bibliotekets historie å gjøre.

I 2002 ble det nye biblioteket i Klopptjerngata innviet.

I anledning Nedre Eiker kommunes 100-års jubileum i 2010 er det også utlagt en 100-års beretning om biblioteket forfattet av biblioteksjef Pål Ødemark.