Print Friendly, PDF & Email

Bilder fra Hokksund dukket opp i Flesberg

Fra søpledynge til arkiv
Tekst/foto: Bent Ek
18.11.2006

Tidligere i høst tok Flesberg Bygdearkiv kontakt og spurte om vi var interessert i å se på en pappeske som noen hadde funnet på miljøstasjonen på Lampeland og levert inn til bygdearkivet. Der var det blant annet gamle regnskapsbøker etter Øvre Eiker Handelsstand og avisutklipp med tilknytning til Hokksund – ganske uinteressant for bygdearkivet i Flesberg, men kanskje det kunne være noe for Eiker Arkiv?

Dermed ble det tur til Nummedal, og det viste seg at pappesken fra søpledynga inneholdt litt av hvert. I tillegg til regnskapsbøker og avisutklipp, var det et par album med bilder. Mest spennende var kanskje bildene fra «Øvre Eiker-uken 1965», som vi viser noen smakebiter fra her.

Kurth R. Hansen, kjent forretninggsmann fra Hokksund, var formann i arrangements-komiteen for Øvre Eiker-uken 1965.

Handelsstanden på Øvre Eiker har i mange år stått bak ulike typer arrangementer, der målet har vært å skape en folkefest der handel og kultur går hand i hand. En av de virkelige storsatsningene var i 1965, da det både var rebusløp med bil, sommershow med Odd Grythe på Hokksund Sommerteater, «forbrukerkvelder» og kåring av «Øvre Eiker-piken».

Det var Bjarne Brattås, en av drivkreftene bak Bygdearkivet, som tok kontakt med Eiker Arkiv da han forsto at de hadde fått inn materiale som kunne være interessant av oss. Her holder han opp en plakat fra Øvre Eiker-uka 1978.

Fint bilde av Haug BU’s leikaring, som deltok på åpningen av «Øvre Eiker-uken 1965». Over 1000 mennesker møtte fram, ifølge avisene.

Hokksund Sommerteater var en viktig kulturinstitusjon i mange år, og mange rikskjendiser har opptrådt her. Eiker Arkiv har imidlertid ikke hatt noe bilde fra Sommerteateret – før nå. I 1965 var Odd Grythe, en av landets første TV-kjendiser, det store trekkplasteret.

Blant de arrangementene som samlet mange deltakere var også møbelfaglig kveld» i Vestfossen 

Blant de arrangementene som samlet mange deltakere var også «forbrukerkveld for husmødre»

16 år gamle Wenche Lie ble kåret til «Øvre Eiker-piken» i 1965.

Hver tirsdag samles 8-10 pensjonister i kommunehuset på Lampeland for å registrere gamle bilder og arkivmateriale. Bildene blir lagt ut på internett i Flesberg biblioteks bildearkiv.

Avslutningsvis kan det nevnes at Eiker Arkiv og Flesberg Bygdearkiv har kommet i kontakt med hverandre gjennom de seminarene og nettverksmøtene som Fylkesarkivet i Vestfold har arrangert i regi av ABM-utvikling. At disse bildene og det øvrige innholdet i pappesken er blitt bevart, er altså et konkret resultat av dette prosjektet.