Print Friendly, PDF & Email

Gulbrand Olsen Horne

Snekker, bilthugger og bygdelensmann født på Horne, Øvre Eiker omkring 1675
Av Einar Sørensen

Altertavlen 1697 fra Hurum kirke

Gulbrand Olsen var bilthugger, altså en treskjærer som også malte sine utskårne ting. Faglig sett hører han hjemme i miljøet som sentrerte rundt Vår Frelser kirke i domkirken i Christiania og som leverte kirkeutstyr i landsdelen. Hvor han hadde sin opplæring er ikke kjent, heller ikke hvor stor hans aksjonsradius var og hva slags oppdrag han utførte. Man kan da spørre hva han i det hele tatt har å gjøre i en oversikt over Buskeruds kunstnere? På den ene siden finnes masse fint inventar man ikke vet hvem som har laget. På den andre siden kjenner man enkelte folk ved navn og data. Gulbrand Olsen vet man hvem var, hvor, når han levde og hva slags verktøy han eide. Spørsmålet er bare hva han lagde?

Les mer på Terra Buskerud – historieboka.no