Print Friendly, PDF & Email

Henrik Bech – bilthugger

Av Einar Sørensen

Henrik Bech er mannen som utførte de fineste treskurdarbeidene i Kongsberg kirke, og selvsagt var han dansk.

Omramningen til altertavlen i Hvaler kirke fra 1759 er utvilsomt utført av Henrik Bech

Henrik Lorentzen Bech var født i København omkring 1718 og tilhørte et dynasti av treskjærere. Faren var billedskjærer Lorentz Henriksen Bech og moren het Giertrud Gramsdatter. Ikke bare ferdighetene, men også navnet gikk i arv. I København gjennomgikk Henrik læretid som billedskjærersvenn, det var før 1743. deretter arbeidet han en tid i Danmark: I 1746 var han involvert med figurer på altertavlen i Ølstykke kirke, og samme år påbegynte han noen vaser i tre til Frederiksbergs kirke, som ikke ble fullført. For omkring 1750 søkte Henrik Bech lykken i nabolandet Norge hvor han slo seg ned. Han fant snart et virkefelt innen produksjonen av dekorative relieffplater til støpejernsovner. Fra 1751 sto han på lønningslisten ved Moss jernverk.

Les mer på Terra Buskerud – historieboka.no